Skip to content Skip to footer

Bánk bán kiadások

Bánk bán első kidolgozásának kiadásai:

Bánk bán első 1913

Bánk bán : Első kidolgozás 1815-ből / Katona József ; bev. Császásr Elemér .- Budapest : Császár Elemér. – 1913 (Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.). – 194-314. p. – Különlenyomat az Irodalomtörténeti Közlemények 1913. évi füzetéből

KJ összes 1959

Katona József összes művei / Katona József ;
(Sajtó alá rend. és jegyz ell. Solt Andor). – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1959. – 2 db ; 17 cm
Bánk bán: I. kötet p. 367 – 579.

Orosz László 1983

Bánk bán : (Kritikai kiadás) / Katona József ; [sajtó alá rend.] Orosz László. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. – 543 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. – ISBN 963 05 3114 3 kötött : 76,-Ft. – A Bánk bán első kidolgozása. – p. 5 – 147.


A Bánk bán végleges szövegének kiadásai:

Bánk-bán : Dráma 5. szakaszban / Katona József. – Pest : Trattner, [1820] 1821. VIII, 141 p.

Bánk bán 1839

Bánk bán : eredeti történeti dráma 5 felvonásban / írta Katona József

In: Színműtár. – Buda: Nagy Ignác, 1839/40. 11. füz. p. 445 – 524.

Bánk bán 1856

Bánk-bán : Dráma öt felvonásban / Írta Katona József. – Kecskeméten : Horváth Döme, 1856 (Szilády Károly). – XVI,164 p.

Bánk bán 1860

Bánk bán : Dráma öt felvonásban / írta Katona József; a szerző arcképes életrajzával kiadta Horváth Döme. – 4. kiad. – Kecskemét : Gallia Fülöp, 1860 (Kecskemét : Szilády K. Ny.). – XVI,164 p., [1] t.: ill.

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József ; [Bev. Toldy Ferenc]. – Hatodik kiadás. – Budapest : Franklin- Társulat, 1875. – 242, [2] p. ; 12 cm. – (Magyar remekírók : Gyémántkiadás 7.)

Bánk bán 1881

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Írta Katona József [Bev. Toldy Ferenc]. – Hetedik kiadás. – Budapest : Franklin-Társulat, 1881. – 240 p.

Katona József összes művei / Katona József. – Budapest : Abafi (Aigner) Lajos, [1880]. – 3 db ; 17 cm

  1. köt. Bánk bán, p. 1-172. – (Nemzeti könyvtár 15.)

Bánk bán : dráma öt szakaszban / írta Katona József .- Budapest : Aigner, [1883] .- 172 p. ; 16 cm .- (Magyar könyvesház ; XII. 3-5./113-115.)

Bánk bán / Katona József ; magyarázta Péterfy Jenő .- Budapest : Franklin, 1883 .- 173, [3] p. ; 20 cm .- (Jeles írók iskolai tára 22.)

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József. – Győr : Gross Gusztáv, 1888. – 159 p. – (Egyetemes könyvtár 9.)

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József .- Győr : Gross Gusztáv., [189?] .- 128 p. ; 16 cm

Bánk bán 1892

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József ; A költő arcképével [Bev. Toldy Ferenc]. – Nyolczadik kiadás. – Budapest : Franklin- Társulat, 1892. – 244 p.; 12 cm. – (Magyar remekírók : Gyémántkiadás 7.)

Katona József Bánk bánja / Katona József; [Magyarázta Péterfy Jenő]. – Második kiadás. – Budapest : Franklin- Társulat, 1897. – 173 p. – (Jeles iskolai írók tára 22.)

Bánk bán 1897

Bánk bán / Katona József ; bev. Beöthy Zsolt – [Bp.] : Lampel Róbert, [1897]. – 112 p. – (Magyar könyvtár ; 1.)

Bánk bán : dráma 5 szakaszban / Katona József .- Bp. : Vass József, 1898. – 96 p.

Bánk bán : dráma 5 szakaszban / írta Katona József .- Bp. : Vass József, 1898 .- 96 p. ; 17 cm .- (Fővárosi színházak műsora 7.)

Bánk bán : dráma 5 szakaszban / írta Katona József .- Bp. : Vass József, 1898 .- 96 p. ; 17 cm .- (Fővárosi színházak műsora 11.)

Bánk bán 1898

Katona József Bánk bán-ja / Arany János jegyzeteivel és tanulmányával. – Budapest : Ráth Mór, 1898. – 249 p.

Bánk bán : Szomorújáték öt felvonásban / Katona József ; Zoltán Vilmos jegyzeteivel és tanulmányával. – Győr : Gross testvérek, [1898]. – 168 p. – (Egyetemes könyvtár 95-96.)

Bánk bán : Szomorújáték / Katona József. – Győr : Gross testvérek, [1898]. – 136 p. – (Egyetemes könyvtár 97.)

Bánk bán 1899

Bánk bán : Dráma öt felvonásban / Katona József. – Budapest : Pesti Napló, 1899. – 167 p. : ill. ; 4° (31 cm)
Pesti Napló ajándéka előfizetőinek. – Csók István képeivel illusztrált. – Nagy képes díszkiadás

Bánk bán 1900

Bánk bán : Szomorújáték öt felvonásban / Katona József. – Győr: Gross testvérek, [1900 körül] .- p. 136.
(Egyetemes könyvtár [új sorozat] 11-13.)

Bánk bán : új lenyomat / Katona József ; Arany János jegyzeteivel és tanulmányaival .- Budapest : Franklin Ny., 1900 .- XII, 249 p. ; 20 cm .- Arany János összes munkái 13.

Bánk bán 1901

Katona József Bánk bánja / Katona József; magyarázta Dr. Hevesi Sándor. – (Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 1901). – 179 p.

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József ; Arany János jegyzeteivel és tanulmányával [Kiad. és bev. Arany László]. – Második kiadás. – Budapest : Franklin- Társulat, 1904. – 262 p. – 14 cm. – (Olcsó könyvtár [új folyam] 1314-1318.)

Bánk bán 1905

Katona József és Gróf Teleki László / Sajtó alá rend. és bev. … Rákosi Jenő. – Budapest : Franklin-Társulat, 1905. – 277 p. (Magyar remekírók 15.) , Bánk bán: p. 15 – 140. A szerző arcképével. Kétféle kötéstáblával jelent meg.

Bánk bán 1907

Katona József válogatott munkái / Katona József ; Szerk. és bev. Bayer József. – Budapest : Lampel R., 1907. – XXVI, 268 p., [11] t. : ill. – Löschinger képeivel illusztrált. – (Remekírók képes könyvtára.). – Bánk bán: 151-268 p.

Bánk bán 1908

Bánk bán / Katona József ; magyarázta Péterfy Jenő .- 3. kiad. .- Budapest : Franklin, 1908 .- 174, [2] p. ; 20 cm .- Jeles írók iskolai tára 22.

Bánk bán / Katona József ; Magyarázta R. Vozári Gyula. – Budapest, 1908. – 163 p. – (Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához 19.). – Hajnóczy Iván Katona-bibliográfiájából; a kiadás az OSZK Központi Katalógusában nem szerepel.

Bánk bán 1916

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József ; Arany János jegyzeteivel. – Budapest : Franklin Társulat, 1916. – 262 p. ; 8° (14 cm). – (Olcsó könyvtár ; 474-480.)

Bánk bán : dráma 5. szakaszban / Katona József ; [összehas., jav., utószó: Mészöly Gedeon] .- Repr. .- Budapest : Rózsavölgyi, 1920 .- 185 p. ; 17 cm

Bánk bán 1921

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Szerzette Katona József; [sajtó alá rendezte és utószó Király György] – Gyoma : Kner Izidor, 1921. – 153 p. – (Kner klasszikusok, 5.)

Bánk bán / Katona József ; bev. Beöthy Zsolt .- Budapest : Lampel, 1922 (Budapest Franklin Ny.) .- 110 p. ; 15 cm .- Magyar könyvtár 1-l a-k. .-

Bánk bán / Katona József ; bev. és jegyz. ell. Váry Rezső. .- Budapest : Magyar Jővő Ifj. Irod. Rt., 1922 (Budapest Élet Ny.) .- 111 p. ; 15 cm .- („Magyar Jövő” Toldy-könyvtár 8. )

Bánk bán 1924

Bánk bán / Katona József. – Budapest : Magyar Jövő Ifj. Irod. Rt., 1924. – 122 p. – (A magyar jövő Toldy-könyvtára ; 8.)

Bánk bán / Katona József ; bev. ell. Beöthy Zsolt .- [Budapest] : Lampel, [1926 után] ([Budapest] Franklin Ny.) .- 112 p. ; 15 cm .- Magyar könyvtár 1.

Bánk bán 1928

Bánk bán / Katona József. A kegyenc / Teleki László. [Bev. Hevesi Sándor].- Budapest : Franklin-Társulat, [1928]. – XII, 207 p. : 2 t. fol. ; 8° (19 cm). – (Élő könyvek : Magyar klasszikusok ; 8.)

Bánk bán 1930

Bánk-bán : Dráma öt szakaszban / Szerzette Katona József ; Utószó[t írta] (Hajnóczy Iván). – Kecskemét : Kecskeméti Közlöny, 1930. – 112 p. ; 18 cm.

Bánk bán 1933

Bánk Bán / Katona József ; Pintér Jenő, Ady Lajos, Mátrai Rudolf tanulmányaival. Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály. Az ember tragédiája / Madách Imre. – Budapest : Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete, 1933. – 283 p. ; 8° (19 cm)

Bánk bán 1938

Bánk bán / Katona József ; bev. és jegyz. ellátta Várady Zoltán .- Budapest : Pátria, 1938 .- 143, [1] p. ; 20 cm .- Arany könyvtár 6.

Bánk bán 1941

Bánk bán / Katona József ; [a bev.írta és jegyz. ellátta Kozocsa Sándor]. – Budapest : Magyar Népművelők Társasága, [1941]. – 95, p. ; 21 cm
Katona születésének 150. évfordulójára

Bánk bán 1942

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József. – Budapest : Franklin-Társulat, [1942]. – 102 p.

Bánk bán 1944

Bánk bán : Dráma / Katona József. – [Budapest] : Franklin- Társulat, [1944]. – 102 p. – (Olcsó könyvtár : Legújabb folyam 6-7.)

Bánk bán / Katona József ; [Kiad.] jegyz. és bev. Kozocsa Sándor.
In: Klasszikus költőink [Antológia]. – Budapest : Forrás, 1946. – p. 353-446.

Bánk bán 1947

Bánk-bán : A költő dramaturgiai értekezésével és néhány versével / Katona József ; bev. és magyarázta Waldapfel József. –
Budapest : Székesfőváros Irod. és Műv. Int., 1946. – 192 p. ; 15 cm. – (Új könyvtár ; 1.)

Bánk bán 1948

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József ; szövegmagy. és rendezői utasításokkal ell. Both Béla … [et al.] ; [bev. Both Béla]. – Budapest : Magyar Művészeti Tanács, 1948. – 247 p. ; 19 cm

Bánk bán / Katona József ; bev. és a jegyzetekkel kisérte: Bárd Miklós .- Budapest : Püski, 1948 .- 135 p. ; 15 cm .- (Irodalmi olvasmányok ; 11.)

Bánk bán 1950

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József. – [Budapest] : Franklin, 1950. – 106 p. ; 16 cm

Bánk bán 1951

Bánk bán / Katona József ; Arany János tanulmányával és jegyzeteivel. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1951. – 199 p. ; 21 cm

Bánk bán : dráma / Katona József .- Buenos Aires : Délamerikai Magyarság, 1951 .- 102 p. ; 18 cm .- Magyar remekírók 2.

Katona József válogatott művei / [válogatta és bev. Molnár Miklós] ; [sajtó alá rend. Solt Andor] .- [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1953 ([Budapest] Athenaeum Ny.) .- XLVIII, 394 p., 1 t. ; 20 cm .- (Magyar klasszikusok) . – Bánk bán: 209-308 p.

Bánk Bán / Katona József .- Budapest : Szépirod. Kvk, 1953 .- 147 p ; 19cm .- (Diákkönyvtár 0324-2528)

Bánk bán 1955

Bánk bán / Katona József ; [az előszót Molnár Miklós írta]. – [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1955 (Athenaeum Nyomda). – XV, 131 p. ; 20 cm : 8,- Ft

Bánk bán / Katona József .- [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1955 (Athenaeum Nyomda). – 131 p. ; 21 cm : 6,- Ft. – (Iskolai könyvtár)

Bánk bán 1956

Bánk bán / Katona József. – [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1956. – 255 p. ; 14 cm

Bánk bán / Katona József. – Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1958 ( Athenaeum Nyomda). – 233 p.

Bánk bán 1958 m

Bánk bán / Katona József. – Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1958 (Egyetemi Nyomda). – 234 p. -14 cm : 14,-Ft

Bánk bán 1958

Bánk bán / Katona József. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1958 (Zrínyi Nyomda). – 147 p. ; 19 cm. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324-2528)

KJ összes 1959

Katona József összes művei / Katona József ;
(Sajtó alá rend. és jegyz ell. Solt Andor). – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1959. – 2 db ; 17 cm
Bánk bán: I. kötet p. 367 – 579.

Bánk bán 1959 Kádár

Bánk bán / Katona József ; Ill. Kádár György. – Budapest : Magyar Helikon, 1959. – 211 p.

Bánk bán 1959

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József ; [előszó Antal Árpád]. – magyar-román közös kiad. – Bukarest : Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, [1959]. – 338 p., 1 t. ; 21 cm. – Katona József arcképét és a borítólapot Abodi Nagy Béla rajzolta

Bánk bán 1960

Bánk bán / Katona József. Az ember tragédiája / Madách Imre. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1960. – 342 p. ; 20 cm. – . – (Aranykönyvtár)

Bánk bán 1960 PK

Bánk bán / Katona József. Az ember tragédiája / Madách Imre. – [Budapest] : Kossuth, 1960. – 342 p. ; 20 cm. – (PK)
A PK a Pártmunkások könyvtára sorozatot jelöli. – A kiadvány szövege egyezik az Aranykönyvtár sorozatban, 1960-ban megjelent kötettel

Bánk bán / Katona József .- [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1960 ([Pécs] Pécsi Szikra Ny.) .- 147 p. ; 19 cm .- (Diákkönyvtár)

Bánk bán 1962

Bánk bán / Katona József ; [utószó Illés Jenő]. – [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1962. – 196 p. ; 15 cm. – (Olcsó könyvtár, ISSN 0133-1183)

Bánk bán / Katona József ; [bev.] és jegyz. [ell.] Jánosházy György ; [ill. Abodi Nagy Béla] .- Bukarest : Ifj. Kiadó, 1962 .- 244 p. ; 18 cm .- (Tanulók könyvtára)

Bánk bán 1963

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József ; [… ill. Borsos Miklós]. – [Budapest] : Szépirod. Kiadó, 1963. – 294 p. : ill. ; 14 cm

Bánk bán 1964

Bánk bán / Katona József. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1964 (Szikra Nyomda). – 146 p. ; 19 cm. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324-2528)

Bánk bán / Katona József .- [Utánny.] .- Budapest : Szépirod. Kiadó, 1965 (Budapest Zrínyi Ny.) .- 147 p. ; 19 cm .- (Diákkönyvtár). – (fűzött) : 3,- Ft

Bánk bán 1965

Bánk bán / Katona József ; [utószó Illés Jenő ; ill. Bartha László]. Csongor és Tünde / Vörösmarty Mihály. Az ember tragédiája / Madách Imre. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1965. – 638, [2] p. ; 19 cm. – (Kincses könyvek)

A kiadás a Szövetkezetek Országos Szövetsége megbízásából készült. – A borítón Borsos Miklós Katona rézkarca. – A dráma előtt Katona József előszava, „jegyzése”

Bánk bán 1966

Bánk bán / Katona József ; utószó Illés Jenő .- Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966 .- 196 p. ; 15 cm .- (Olcsó könyvtár 0133-1183 6). .- (fűzött) : 3,- Ft

Bánk bán 1966 mini

Bánk bán / Katona József ; [ill. Kondor Lajos]. – Budapest : Helikon Kiadó, 1966. – 304 p. : ill. ; 5×4 cm

Bánk bán 1967

Bánk bán / Katona József ; [az utószó Illés Jenő munkája]. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1967. – 220 p. ; 18 cm. – (Olcsó könyvtár, ISSN 0133-1183), – 10.50,-Ft

Bánk bán 1968

Bánk bán : Katona József drámája / Katona József ; [Konecsni György ill.]. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1968. – 243 p. : ill. ; 25 cm

Bánk bán 1968 m

Bánk bán / Katona József. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1968 (Kecskemét : Bács-Kiskun megyei Nyomda Vállalat). – 136 p. ; 20 cm. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324-2528). – A borítófedélen Borsos Miklós Katona József rézkarca

Bánk bán / Katona József .- Budapest : Szépirod. Kiadó, 1969 (Budapest Zrínyi Ny.) .- 146 p. ; 20 cm .- (Diákkönyvtár)

Bánk bán / Katona József .- Budapest : Szépirod. Kiadó, 1971 (Budapest Szikra Ny.) .- 146 p. ; 20 cm .- (Diákkönyvtár) .- (fűzött) : 3,- Ft

Bánk bán 1972

Bánk bán : dráma öt szakaszban : 1819 / Katona József .- Budapest : Szépirod. Kiadó, [1972] (Gyoma Kner Ny.) .- 240 p., 1 t. ; 17 cm .- (Kiskönyvtár) .- (kötött) : 11,50 Ft

Bánk bán / Katona József .- Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1973 (Budapest Szikra Ny.) .- 147 p. ; 20 cm .- (Diákkönyvtár)

Katona József és Madách Imre válogatott művei / Katona József , Madách Imre [Katona József műveit vál., gond. és jegyz. Solt Andor , Madách Imre műveit vál., gond. és jegyz. Németh G. Béla]. – Budapest : [s.n.], 1974. – 1196 p. – (Magyar remekírók). – Bánk bán: 317-502 p.

Bánk bán 1976

Bánk bán / Katona József .- Budapest : Szépirod. Kiadó, 1976 (Budapest Szikra Ny.) .- 145 l. ; 19 cm .- Diákkönyvtár 0324-2528 .-
ISBN 963-15-0678-9 (fűzött) : 3,- Ft

Bánk bán 1976 Illyes

Bánk bán : Dráma öt szakaszban Illyés Gyula átigazításában / Katona József .- Budapest : Magvető K., 1976 .- 248 p. ; 18 cm .- ISBN 963 270 441 X

Bánk bán 1977

Bánk bán : Arany János tanulmányaival és jegyzeteivel / Katona József. – Budapest : Móra, 1977. – 248, [6] p. ; 20 cm. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324-2528). – ISBN 963 11 1040 0 kötött : 19,-Ft

Bánk bán 1977 Dacia

Bánk bán / Katona József ; [bev.] és függ. Jánosházy György .- 2. kiad. .- Kolozsvár – Napoca : Dacia, 1977 .- 253 p., 1 t. ; 17 cm

Bánk bán 1978 reprint

Bánk bán : Dráma öt felvonásban / Katona József ; [közrem.] Tábori Róbert. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1978. – 7×6cm
ISBN 963 15 1096 4. – Az 1899-ben megjelent Pesti Napló nagy képes díszkiadásának hasonmása.

Bánk bán 1979

Bánk bán : Arany János tanulmányaival és jegyzeteivel / Katona József. – 2. kiad. – 1979, cop. 1977 ; Budapest : Móra. – 249, [5] p. ; 20 cm. – (Diákkönyvtár, ISSN 0324-2528 ; nincs). – ISBN 963 11 1618 2 kötött 7.-Ft

Bánk bán 1980

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József .- Budapest : Szépirod. Kvk., 1980 ([Budapest] NYIFÜ) (Budapest Dabasi Ny.) .- 210 p. : ill. ; 17 cm .- Kiskönyvtár 0324-7058 .- ISBN 963-15-1300-9 (kötött) hibás ISBN 963-15-1325-4 : 17,50 Ft

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József. – Bratislava : Madách ; Bp. : Szépirod. Kvk., 1980. – 210 p. : ill. ; 17 cm. – (Kiskönyvtár)
Magyar-csehszlovák közös kiadás. – 800
ISBN 963-15-1972-4 * kötött : magyar ár nélkül

Bánk bán / Katona József ; Arany János tanulmányával és jegyzeteivel. – 3. kiad. – Bp. : Móra, 1981, cop. 1977 Veszprém : Veszprémi Ny. – 249 p. ; 20 cm. – (Diákkönyvtár)
963-11-2451-7 fűzött : 9,- Ft

Orosz László 1983

Bánk bán : (Kritikai kiadás) / Katona József ; [sajtó alá rend.] Orosz László. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. – 543 p., [8] t. : ill. ; 21 cm. – ISBN 963 05 3114 3 kötött : 76,-Ft

Bánk bán 1983

Bánk bán : Dráma öt szakaszban, 1819 / Katona József. – Budapest : Szépirod. Kiadó, 1983 (Budapest Athenaeum). – 228 p. ; 20 cm. – ISBN 963-15-2007-2 (fűzött) : 15,- Ft

Bánk bán : Arany János tanulmányával és jegyzeteivel / Katona József. Bánk-bán tanulmányok .- 4. kiad. .- Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1984 .- 244 p. ; 20 cm .- Diákkönyvtár 0324-2528 .- ISBN 963-11-1040-0 (kötött)

Bánk bán 1984 Móra

Bánk bán / Katona József ; Arany János tanulmányával és jegyzeteivel .- 4. kiad. .- Budapest : Móra, 1984, cop. 1977 (Budapest [etc.] Dabasi Ny.) .- 244 p. ; 20 cm .- Diákkönyvtár 0324-2528 .- ISBN 963-11-3646-9 (fűzött) : 12,- Ft

Bánk bán : Dráma öt szakaszban : 1819 / Katona József .- [Budapest] : Fővárosi Nyomdaipari. Váll., 1985 ([Budapest] Főv. Nyip. Váll.) .- 272 p., [18] t.fol. : ill., színes ; 10×7 cm .- ISBN 963-02-3682-6 (kötött)

Bánk bán 1983

Bánk bán : Dráma öt szakaszban, 1819 / Katona József .- Budapest : Szépirod. Kvk., 1985, cop. 1983 (Budapest Athenaeum) .- 228 p. ; 20 cm .- ISBN 963-15-2798-0 (fűzött) : 24,- Ft

Bánk bán : Dráma öt szakaszban, 1819 / Katona József .- Bratislava : Madách Budapest : Szépirod. Kvk., 1985 (Budapest Athenaeum) .- 228 p. ; 20 cm .- Magyar-csehszlovák közös kiad. .- ISBN 963-15-2917-7 (fűzött): 600,-Ft

Bánk bán 1987 Móra

Bánk bán / Katona József ; [a kísérő tanulmányokat írták Orosz László és Rigó Béla] .- 5. kiad. .- Budapest : Móra, 1987 (Debrecen Alföldi Ny.) .- 284 p. ; 20 cm .- Diákkönyvtár 0324-2528 .- ISBN 963-11-5249-9 (fűzött) : 16,- Ft

ISBN 963-11-5375-4 (fűzött) Román-magyar közös kiad. .- Diákkönyvtár 78 00019 X

ISBN 963-11-5376-2 (fűzött) Magyar-csehszlovák közös kiad. .- Diákkönyvtár 78 00003 3 .-

Bánk bán 1991

Bánk bán : Dráma öt szakaszban / Katona József ; [Sükösd Mihály utószavával]. – [Budapest] : Editorg, 1991. – 156 p. ; 20 cm. – (Editorg klasszikusok, ISSN 0866-6954)
ISBN 963 7438 03 3 fűzött : 78, -Ft

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József. – 2. kiad. – [Budapest] : Editorg, [1992]. – 156 p. ; 20 cm. – (Editorg klasszikusok, ISSN 0866-6954. – ISBN 963-7438-33-5 fűzött: 156,- Ft

Bánk bán : dráma : [teljes, gondozott szöveg] / Katona József ; a kötetet szerk., a mű szövegét sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Kerényi Ferenc .- [Budapest] : Ikon, 1992 (Dabasi Ny.) .- 143 p. : ill. ; 28 cm .- Matúra Klasszikusok 1215-7287 3. – ISBN 963-7948-11-2 (fűzött): 190,- Ft

Bánk bán : dráma : [teljes, gondozott szöveg] / Katona József ; a kötetet szerk., a mű szövegét sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Kerényi Ferenc. – [Budapest] : Ikon, [1993]. – 143 p. : ill. ; 28 cm. – (Matúra. Klasszikusok, ISSN 1215-7287 ; 3.)
Bibliogr.: p. 143. – ISBN 963-7948-33-3 fűzött : 260,- Ft (hibás ISBN 963-7948-11-2)

Bánk bán 1992

Bánk bán : dráma : [teljes, gondozott szöveg] / Katona József ; a kötetet szerk., a mű szövegét sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Kerényi Ferenc. – [Budapest] : Ikon, [1994], cop. 1992. – 143 p. : ill. ; 28 cm. – (Matúra. Klasszikusok, ISSN 1215-7287; 3.) ISBN 963-7948-41-4 fűzött : 300,- Ft

Bánk bán : dráma : [teljes, gondozott szöveg] / Katona József ; … szerk., … sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Kerényi Ferenc .- [Budapest] : Ikon Kiadó, [1994] cop. 1992.- 143 p. : ill. ; 28 cm .- (Matúra. Klasszikusok, 1215-7287 ; 3). – ISBN 963-7948-67-8 fűzött: 498,- Ft

Bánk bán 1994

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József, [utószó Sükösd Mihály]. – 3. kiad. – Budapest : Editorg, 1994. – 156 p. ; 20 cm. – (Editorg klasszikusok, ISSN 0866-6954). – 963 7438 85 8 (fűzött) : 239,-Ft

Bánk bán 1994 Populart

Bánk bán / Katona József .- [Szentendre] : Interpopulart, 1994 (Budapest Szikra) .- 103 p. ; 20 cm .- Populart füzetek 1216-8661 54. .- A borítófedélen címadatként: Magyar romantikus dráma .- ISBN 963-8069-57-0 (fűzött) : 30,- Ft

Bánk bán 1994 Populart

Bánk bán / Katona József .- [Szentendre] : Interpopulart, 1995 (Budapest Szikra) .- 103 p. ; 20 cm .- Populart füzetek 1216-8661 54. .- A borítón címadatként: Magyar romantikus dráma .- ISBN 963-613-087-6 (fűzött) : 100,- Ft

Bánk bán 1995 Videopont

Bánk bán : Dráma öt szakaszban 1819 / Katona József
In: Házi olvasmányok : Kötelező és ajánlott irodalom : Középiskolák II. osztálya számára / [összeáll. Forgács Anna, Osztovits Szabolcs; középiskolák számára alk. Jüling András]. – Budapest : Videopont Kft., 1995. – p. 103-250. : 23 cm

Bánk bán 1995

Bánk bán / Katona József ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. – [Budapest] : Talentum : Akkord, [1995] [Miskolc] : Borsodi Ny. – 159 p. ; 20 cm. – (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931). – ISBN 963 8396 48 2 fűzött : 228,- Ft

Bánk bán / Katona József. – [Eger] : Egri Ny., [1996]. – 143 p. ; 21 cm. – (Szép szó : egri könyvek, ISSN 1416-1176)
ISBN 963-85566-5-X fűzött : ár nélkül

Bánk bán / Katona József. – [Budapest] : Anno, [1996]. – 144 p. ; 20 cm
ISBN 963-85485-3-3 fűzött : 350,- Ft

Bánk bán 1997

Bánk bán : Dráma / Katona József ; …szerk. …sajtó alá rend. és a jegyz. összeáll. Kerényi Ferenc. – 2. kiad. – [Budapest] : PannonKlett, 1997 (Székesfehérvár Régia Rex). – 143 p. : ill. ; 28 cm. – (Matúra. Klasszikusok, ISSN 1215-7287)
ISBN 963 9023 20 5 (fűzött): 600,- Ft

Bánk bán 1997 Szalay

Bánk bán / Katona József. – Kisújszállás : Szalay Könyvkereskedés, [1997]. – 140 p. ; 20 cm. – ISBN 963 9080 24 1 fűzött : 475,-Ft

Bánk bán 1998

Bánk bán / Katona József. – In: Katona József válogatott drámái / Katona József ; [vál., utószó Orosz László]. – Budapest : Unikornis, 1998. – p. 263 -404; 20 cm. – (A magyar dráma gyöngyszemei, ISSN 1218-4780)
ISBN 963 427 280 0 kötött : 2400,- Ft

Bánk bán 1995

Bánk bán / Katona József ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. – [Budapest] : Akkord, [1998] [Miskolc] : Borsodi Ny. – 159 p. ; 20 cm. – (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963 8396 94 6 fűzött : 298,- Ft

Bánk bán 1999

Bánk bán / Katona József. – [Kaposvár] : Holló, [1999] (Kaposvár : Kaposvári Ny.). – 144 p. ; 20 cm. – (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963 9202 12 6 fűzött : 328,-Ft

Bánk bán 1995

Bánk bán / Katona József ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. – [Budapest] : Talentum : Akkord, [1999] [Miskolc] : Borsodi Ny. – 159 p. ; 20 cm. – (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963 645 031 5 fűzött : 398,-Ft

Bánk bán 1999 Diáktéka

Bánk bán / Katona József. – [Budapest] : Diáktéka, [1999] (Budapest : Multipress 2000). – 152 p. ; 21 cm. – (Diák kiskönyvtár, ISSN 1418-6780)
ISBN 963 9198 25 0 fűzött fűzött : 199,-Ft

Bánk bán 2000

Bánk bán / Katona József ; [utószó Kerényi Ferenc]. – Budapest : Talentum, 2000 (Szombathely : Sylvester János Nyomda). – 150 p. ; 19 cm. – (Millenniumi könyvtár, ISSN 1419-7316 ; 52.)
ISBN 963 645 060 9 kötött : 590,- Ft

Bánk bán 2008

Bánk bán / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs]. Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? .- Budapest : Európa, 2000 (Szombathely Sylvester) .- 157 p. ; 20 cm .- Európa diákkönyvtár 1215-4989 .- ISBN 963-07-6742-2 (fűzött) : 500,- Ft

Bánk bán 1992

Bánk bán : dráma : [teljes, gondozott szöveg] / Katona József ; a kötetet szerk., a versek szövegét sajtó alá rend. és a jegyzeteket összeáll. Kerényi Ferenc .- [Budapest] : Műszaki Kvk., 2000 ([Miskolc] Borsodi Ny.) .- 143 p. : ill. ; 28 cm .- Matúra Klasszikusok 1215-7287 3. .- ISBN 963-16-2691-1 (fűzött) : 300,- Ft

Bánk bán 2000 Blackandwhite

Bánk bán / Katona József. – Nyíregyháza : Black & White, cop. 2000. – 141 p. ; 20 cm. – (Az irodalom remekei, ISSN 1586-2208)
ISBN 963 9260 35 5 fűzött : 599,-Ft

Bánk bán / Katona József .- Déva : Corvin, 2001 .- 159 p. : ill. ; 15 cm .- (Corvin klasszikusok 15. ).- ISBN 973-8192-55-2

Bánk bán / Katona József ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. – [Budapest] : Talentum : Akkord, [2001]. – 159 p. ; 20 cm. – (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 963-645-089-7 fűzött : 498,- Ft

Bánk bán / Katona József. – [Kaposvár] : Holló, [2001]. – 144 p. ; 20 cm. – (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963-9388-18-1 fűzött : ár nélkül

Bánk bán 2001

Bánk bán / Katona József. – [Nagykovácsi] : Puedlo, 2001 (Debrecen : Kinizsi Ny.). – 144 p. ; 20 cm
ISBN 963 9320 35 8 fűzött : 450,-Ft

Bánk bán 2008

Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs] .- Budapest : Európa, 2003 (Szombathely : Sylvester) .- 157 p. ; 20 cm .- (Európa diákkönyvtár, 1215-4989). – ISBN 963 07 7419 4 (fűzött) : 580,- Ft

Bánk bán / Katona József. – [Kaposvár] : Holló és Társa Könyvkiadó, [2004]. – 144 p. ; 20 cm. – (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 963 684 166 7 fűzött : 348,- Ft

Bánk bán / Katona József ; [a szöveget gond. és az életrajzi jegyzeteket írta Kerényi Ferenc]. – Budapest : Osiris, 2004. – 157 p. ; 19 cm. – (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 963 389 581 2 fűzött : 680,-Ft

Bánk bán 2005 reprint

Bánk bán : dráma öt felvonásban : Csók István képeivel illusztrált díszkiadás / Katona József ; a dráma magyarázatát írta Jókai Mór, Katona József életrajzát Zilahi Kiss Béla, a Nemzeti Színház Bánk Bán előadásának történetét Tábori Róbert. – Budapest : Káli, [2005]. – LXXXIII, 167 p., [4] tfol. : ill. ; 32 cm
Bibliofil kiad. – Hasonmás kiad.
ISBN 963 9296 66 6 kötött : 14.900,-Ft

Bánk bán [elektronikus dok.] : dráma öt szakaszban / Katona József. – Szöveg (pdf : 543 KB) (lit : 464 KB). – Szentendre : Mercator Stúdió, cop. 2005.
Főcím a címképernyőről. – A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-8607. – Működési követelmények: Acrobat Reader / MS Reader
ISBN 963-606-449-0 (pdf)ISBN 963-606-450-4 (lit)

Bánk bán 2005

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József ; [a mű értelmezését írta Dobayné Fenyvesi Ildikó]. – Budapest : Mérték, 2005. – 139 p. ; 20 cm. – (Kötelezők Mértékkel, ISSN 1786-3651)
ISBN 963 7304 34 7 fűzött : 499,- Ft

Bánk bán 2008

Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs] .- Budapest : Európa, 2006 .- 157 p. ; 20 cm .- (Európa diákkönyvtár, 1215-4989). – ISBN 963 07 8068 2 (fűzött) : 700,- Ft

Bánk bán 2006 Népszabadság

Bánk bán : dráma öt szakaszban, 1819 / Katona József .- Budapest : Népszabadság, 2006 .- 156 p. ; 21 cm .- (A magyar irodalom remekei. XIX. század ; 5.) .- (Népszabadság könyvek) .-
ISBN 963 9709 13 1 (kötött) : 990,- Ft

Bánk bán 2006 Diáktéka

Bánk bán / Katona József. – [Budapest] : Diáktéka, [2006] (Budapest : Multipress 2000). – 152 p. ; 20 cm. – (Diák kiskönyvtár, ISSN 1418-6780)
ISBN 963 8157 92 5 fűzött fűzött : 462,- Ft

Bánk bán 2008

Bánk bán / Katona József ; [a szöveget gondozta és a jegyzeteket készítette Osztovits Szabolcs].
Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszini költőmesterség lábra nem tud kapni? / . – Budapest : Európa Könyvkiadó, 2008. – 157 p. ; 20 cm. – (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)
ISBN 978 963 07 8657 7 fűzött : 700,-Ft

Bánk bán 2009

Bánk bán / Katona József ; [közrem. Fábián Györgyi, Szabóné Tóvári Éva]. – Piliscsaba : Konsept-H Könyvkiadó, 2009 (Érd: Érdi Rózsa Nyomda Kft.). – 155 p. ; 20 cm
ISBN 963 9933 10 1 fűzött : 470,- Ft

Bánk bán 2009 junior

Bánk bán : junior / Katona József .- [Budapest] : Nemzeti Színház, 2009 .- 99 p. : ill. ; 19 cm .- (Nemzeti Színház színműtár, 1785-3621) .-
ISBN 978-963-88537-0-7 (fűzött)

Bánk bán 2008

Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József ; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész. Osztovits Szabolcs] .- Budapest : Európa, 2010 .- 157 p. ; 20 cm .- (Európa diákkönyvtár, 1215-4989) .- ISBN 978 963 07 9068 0 (fűzött) : 800,- Ft

Bánk bán 2010

Bánk bán : dráma öt szakaszban ; Katona József összes verse, 1791-1830 / . – [Budapest] : Fapadoskonyv.hu, 2010. – 177, [2] p. ; 21 cm
ISBN 978 963 299 779 7 fűzött : 1932,-Ft

Bánk bán 2010 NTK

Bánk bán : dráma öt szakaszban / Katona József ; [szöveggond.,a mű értelmezését, elemzését segítő anyag elkészítése Hódi Gyuláné]. – Budapest : Nemz. Tankvk., 2010. – 19 cm. – (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978 963 19 6332 8 fűzött : 890,-Ft

Bánk bán 2011 Pap Gábor

Bánk bán / Katona József . – In: Bánk bán a világdráma színpadán : a dráma teljes szövegével / Pap Gábor. – Budapest : Két Hollós, 2011. – 268 p. : ill., részben színes ; 20 cm. – (A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban, ISSN 1418-9453)
ISBN 978-963-87718-8-9 kötött : 3500,- Ft

Bánk bán / Katona József ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. – [Budapest] : Akkord, [2012]. – 159 p. ; 20 cm. – (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
Fűzött : 498,- Ft

Bánk bán [elektronikus dok.] : dráma öt szakaszban ; Katona József összes verse. – Szöveg (mobi : 925 KB) (epub : 764 KB). – [Budapest] : Quattrocento, [2012]
Főcím a címképernyőről. – A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-107041. – Működési követelmények: Mobipocket Reader / Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-362-480-7 (mobi), ISBN 978-963-362-479-1 (epub)

Digitális kiadás, az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatása >>

Bánk bán [elektronikus dok.] : színmű öt felvonásban / írta Katona József. – Szöveg (epub : 126 KB). – Gyula : Digi-Book Mo. K., 2013
Főcím a címképernyőről. – A hozzáférés módja: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-109983. – Működési követelmények: Adobe Digital Editions
ISBN 978-963-364-172-9
Digitális kiadás, az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatása >>

Bánk bán 2013

Bánk bán / Katona József. – Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2013, cop. 2010. – 191 p. ; 19 cm. – (NTK-klasszikusok, ISSN 2060-3177)
ISBN 978-963-19-6332-8 fűzött

Bánk bán 2013 Holló

Bánk bán / Katona József. – [Kaposvár] : Holló, 2013. – 144 p. ; 20 cm. – (Holló diákkönyvtár, ISSN 1419-5933)
ISBN 978-963-684-613-8 fűzött : 799,- Ft

Bánk bán 2015

Bánk bán ; Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? / Katona József; [a szöveget gond. és a jegyzeteket kész.] Osztovits Szabolcs]. – Budapest : Európa, 2015 (Kinizsi Ny.). – 157 p. ; 20 cm. – (Európa diákkönyvtár, ISSN 1215-4989)

Bánk bán 2017

Bánk bán / Katona József ; [szerk. és az előszót írta Kaiser László]. – [Budapest] : Akkord, [2017]. – 159, [1] p. ; 20 cm. – (Talentum diákkönyvtár, ISSN 1217-6931)
ISBN 978 963 645 089 2 fűzött : 598,-Ft

Bánk bán 2019-1

Bánk bán : eredeti szöveg és mai magyar prózai fordítás / Katona József ; [… szöv. gond., … prózai ford. és a jegyz. kész. Nádasdy Ádám]. – párhuzamos kiadás. – Budapest : Magvető, 2019. – 325, [1] p. ; 19 cm
ISBN 978 963 14 3843 7 fűzött : 1699,-Ft

Bánk bán 2019-2

Bánk bán / Katona József ; [életrajzi jegyzet Kerényi Ferenc]. – Budapest : Osiris, 2019. – 145, [2] p. ; 20 cm. – (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978 963 276 326 2 fűzött : 990,-Ft

Bánk bán 2023 - Osiris diákkönyvtár

Bánk bán / Katona József ; [életrajzi jegyzet Kerényi Ferenc]. – Budapest : Osiris, 2023. – 145, [2] p. ; 20 cm. – (Osiris diákkönyvtár, ISSN 1785-024X)
ISBN 978 963 276 466 5 fűzött : 1480,-Ft

Bánk bán 2023 - Kello diákkönyvtár

Bánk bán / Katona József. – Budapest: Könyvtárellátó Nonprofit Kft., 2023. – 166, [1] p. ; 20 cm. – (Kello diákkönyvtár, ISSN 2939-7227)
ISBN 978 963 455 029 7 fűzött: 2000,- Ft

What's your reaction?
Megszakítás