Települési könyvtárak – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Települési könyvtárak

Bács-Kiskun vármegyében

Bács-Kiskun vármegye 119 településén a jogszabályoknak megfelelően biztosítják az önkormányzatok a lakosság könyvtári ellátását. A 119 településen 29 nyilvános települési könyvtár és – a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében – 90 könyvtári szolgáltató hely működik.

A Katona József Könyvtár feladatai között mindig is fontos volt a vármegye könyvtárainak, és a könyvtárakon keresztül a vármegye teljes lakosságának nyújtott szolgáltatás. Ezt megerősítette az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről), mely rendelkezik a vármegyei hatókörű városi könyvtárak vármegyei szintű feladatairól is.

A célunk, hogy a kisebb településeken élők is hozzájussanak azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek a megyeszékhelyen ma már természetesek: új könyvek, folyóiratok, információk, internethasználat, kulturált környezet, érdekes programok. Ennek elérése érdekében a nagyobb települések városi, községi könyvtárakat működtetnek. Az 5500 fő alatti települések magas szintű szolgáltatása érdekében jött létre országosan a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, amelynek keretében az önkormányzatoknak lehetőségük nyílt könyvtárellátási kötelezettségüket a megyei hatókörű városi könyvtáron keresztül biztosítani saját lakosságuk számára.

A vármegye könyvtárainak nyújtott szolgáltatásaink:

  • Vármegyei hatókörű programok, projektek szervezése, lebonyolítása: A települési könyvtárak bevonása szakmai programokba, pályázatokba, fejlesztésekbe, képzésekbe.
  • Módszertani segítségnyújtás: A könyvtári szolgáltató helyek folyamatos, módszeres irányítása mellett a városi és községi könyvtárak részére szakmai iránymutatás és gyakorlati tanácsadás személyesen, telefonon és elektronikus formában.
  • Információgyűjtés, szolgáltatás: Központi intézkedésekről, pályázatokról, támogatásokról. Adatbázis építése és aktualizálása a megye könyvtárairól. Települési könyvtárak beszámolójának és munkatervének összegyűjtése, szolgáltatása a Könyvtári Intézet felé.
  • A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében nyújtott szolgáltatások
  • Nemzetiségi könyvtári ellátás
  • Területi statisztika: A vármegyében működő nyilvános és nem nyilvános könyvtárak statisztikai adatainak összegyűjtése, ellenőrzése, véglegesítése a Kulturális Statisztikai Rendszerben.