Skip to content Skip to footer

Bács-Kiskun Vármegyei Könyvtárellátási Szolgáltatás

A Katona József Könyvtár 2005-ben indította el a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatást (BKSZ). Tervszerűen, évről évre egyre több települést sikerült bekapcsolni a rendszerbe. amelynek lényege, hogy a lakosság helyben, utazgatás nélkül hozzájusson a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz.

Az ehhez szükséges könyvtárhelység biztosítása az önkormányzat feladata, amelynek bővítését, megújulását pályázati források bevonásával segítünk megvalósítani.

2019 januárjától 90 település könyvtárellátása valósul meg a Katona József Könyvtár szolgáltatásával.

Szolgáltatásaink:

A könyvtári szolgáltatás alapja a jól válogatott, folyamatosan gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény.

Az új könyvek kiválasztását évente négy ajánlójegyzék összeállításával könnyítjük meg. Ezekből a kistelepülési könyvtáros a helyi olvasók igényeit figyelembe véve tesz javaslatot a beszerzésre.

Többféle színes hetilapot, magazint is előfizetünk a gyerekeknek és a felnőtteknek.

A nagy tételben történő, több település igényeit együttesen kielégítő vásárlásnak, valamint az áfa.visszaigénylés lehetőségének köszönhető, hogy a dokumentumok kereskedelmi átlagárához viszonyítva közel 35%-os kedvezményt tudunk elérni, amit maradéktalanul visszaforgatunk újabb könyvbeszerzésre.

A helyi gyűjteménybe elsősorban azokat a könyveket vásároljuk meg, amelyeknek várhatóan több olvasója lesz. Az egyéni igényeket a könyvtárközi kölcsönzés útján elégítjük ki.

A dokumentumok nyilvántartása az OLIB integrált könyvtári adatbázisban történik. A könyvtári gyűjteményekről internetes katalógusunkban együttesen és településenként is lehet tájékozódni.
A könyvtárak OLIB rendszerünkhöz saját modulokkal kapcsolódnak, ezzel végzik olvasóik nyilvántartását, a kölcsönzést, előjegyzést, statisztikai adatokat kérhetnek le a forgalomról. Nincs szükség településenként szervert, integrált szoftvert működtetni ahhoz, hogy a kistelepüléseken élők a legkorszerűbb rendszer elektronikus szolgáltatásait vehessék igénybe.
A rendszer menedzselése a Katona József Könyvtárban történik, használatát továbbképzéseinken tanítjuk meg a kistelepülési könyvtárosoknak.

A könyvtárak a lakosság információs igényét – a nyomtatott dokumentumok mellett – egyre inkább az internet segítségével elégíti ki. Minden szolgáltatóhelyünkön alapvető a szélessávú internetkapcsolat, és a korszerű számítógépes munkaállomás a könyvtárosnak és az olvasóknak egyaránt. Egy-egy településen az igényeknek megfelelően, évről évre bővítjük a gépek számát, illetve beszerzünk multifunkcionális nyomtatót, projektort is.

Sokféle információszolgáltatással segítjük a kistelepülésen élőket. Ezek közül is nagyon fontosak a helyi információk, helyi személyekre, eseményekre vonatkozó adatok.

Helyismereti gyűjteményünk munkatársai folyamatosan figyelik az országos éd megyei lapokban megjelenő, Bács-Kiskun megye településeire vonatkozó cikkeket, amelyeket az Olib-adatbázisunkban rögzítünk, hogy bármikor könnyen visszakereshető legyen, ha valaki el akarja olvasni. Ez fontos szolgáltatás a kistelepüléseknek is. A cikk teljes tartalmát ezen a portálon elérhetővé tesszük a helyi könyvtárosok és olvasóik számára.

A Katona József Könyvtár hosszú évek óta részt vesz az Európai Unióról szóló információk közvetítésében. A könyvtárunkban működő Europe Direct Bács-Kiskun Megyei európai Információs Pont sokféle játékos, az európai népek megismerését, az Unió működését bemutató foglalkozást szervez a gyerekeknek. A felnőttek számos szakmai előadáson, fórumon gyarapíthatják ismereteiket. Az Európai Unióról szóló könyvekkel, kiadványokkal, aktuális tájékoztató anyagokkal is folyamatosan ellátjuk szolgáltatóhelyeinket.

Információs szórólapot készítünk minden újonnan átadott könyvtárnak, melyen az elérhetőség, nyitva tartás adatai mellett az adott Könyvtár, Információs és Közösségi Hely szolgáltatásairól is tájékozódhatnak az érdeklődők.

A mai korszerű könyvtárban egyre nagyobb szerepet kapnak a közösségi szolgáltatások. Szolgáltató helyeink ezt nevükben is tükrözik: Könyvtár, Információs és Közösségi Helyek.

Minden korosztály számára vonzó a kellemes, barátságos környezet, ahol kulturált körülmények között lehet a szabadidőt eltölteni, informálódni, szórakozni. Gyerekeknek és felnőtteknek szóló programokat is szervezünk a könyvtárakban.

Különös figyelmet fordítunk a legkisebbekre, külön baba- és gyermeksarok kialakításával, ez a baba-mama klubok, találkozók helye is. A Könyvtári Maci minden megújított könyvtárba beköltözik átadáskor. Mesével, játékkal, könyvajánlással várja a kisgyermekeket, és közös játékkal köti össze a megye könyvtárait.

Az országos Internet Fiesta rendezvénysorozathoz kapcsolódnak a kistelepülések is, az általunk tervezett forgatókönyvek, játékok mellett sokan érdekes helyi eseményekkel is készülnek.

Az Ünnepi Könyvhét során neves írók, előadóművészek látgatnak el a kistelepülési könyvtárakba sokak örömére. A mesék, az ifjúsági regények is megelevenednek ilyenkor a közös játékokban, amelyeket a kecskeméti könyvtárosok vezetnek.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatba is minden ősszel bevonjuk a kis könyvtárakat, amely újabb lehetőséget teremt azok népszerűsítésére. Ebben közreműködnek meghívott vendégeink, segítenek szolgáltatásainkat megismertető játékaink.

December a Gyerekek hónapja a Katona József Könyvtárban, amibe szolgáltató helyeinket is bekapcsoljuk, így az év végén is sokféle érdekes program várja az óvodásokat, iskolásokat.

A könyvtárakban a településeken működő kisközösségek is otthonra lelnek. Változatos klubfoglalkozások, kiállítások, beszélgető-, játékos és kézimunkakörök várják a gyerekeket és felnőtteket, fiatalokat és időseket egyaránt.

Könyvtárunk fontos feladata, hogy az alapvető számítástechnikai, internet használati ismereteket azoknak is elérhetővé tegye, akik az iskolai oktatás során nem szereztek ilyen készségeket. Elsősorban a középkorú és a nyugdíjas korosztály érdeklődik kitartóan a könyvtárban szervezett nem-formális tanulás iránt.

Az elektronikus ügyintézés, a kapcsolattartás a távol élő családtagokkal, barátokkal, az információszerzés, a hobbihoz tartozó weboldalak felfedezése igazi élmény számukra. Akkreditált 30 órás kezdő internet használati tanfolyamainkon a kistelepüléseken élőknek is lehetőségük van mindezt megtanulni. Mobil gépparkunk beállításával és a helyi számítógépekkel a legkorszerűbb feltételeket biztosítva tartja meg szakképzett oktatónk tanfolyamainkat, átlagosan 10-12 fő részvételével.

A Katona József Könyvtár – saját erőforrásán túl – állami támogatásból biztosítja a kistelepülési lakosság könyvtárellátását. Ennek mértékéről minden évben a központi költségvetési törvény rendelkezik változó összegben. Különböző pályázatokat, kedvezményeket is igénybe veszünk.

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – Ajánlás

Megszakítás