Skip to content Skip to footer

Minőségirányítás

Minősített könyvtár 2014 kicsi
Könyvtári minőségi díj 2015 kicsi
Minősített könyvtár 2020 kicsi

Aktuális minőségirányítási dokumentumok:

Esélyegyenlőségi terv 2023-2024
Minőségi kézikönyv
Minőségpolitikai nyilatkozat, 2023.
Stratégiai terv, 2023-2027.


KÜLDETÉSNYILATKOZAT

„Katona József Könyvtár egy életen át!”

A Katona József Könyvtár – a kor kihívásainak megfelelve – szolgáltatásaival, az élethosszig tartó tanulás támogatásával, a közösségi együttlét lehetőségének biztosításával a társadalom széles köréhez folyamatosan jusson el.

Társadalmi szerepvállalásával járuljon hozzá az emberek tájékozottságához, környezettudatos, egészséges, harmonikus életviteléhez, boldogulásához.

A gyerekek és fiatalok olvasáskultúrájának fejlesztésével az új generációk érték központú világszemléletét táplálja.

A digitális írástudás terjesztésével szolgálja az idősebb generáció tagjait, szolgáltatásaival csökkentse a hátrányos helyzetűek  társadalmi kirekesztődésének veszélyét.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével nyújtson magas színvonalú könyvtári ellátást a megye kistelepülésein élőknek, segítse a települések könyvtárainak szakmai munkáját.

A Bács-Kiskun megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtésével és szolgáltatásával erősítse a helyi értékek megbecsülését és a nemzeti összetartozást.

Minősített Könyvtár cím pályázat 2019. dokumentumai

Pályázati adatlap

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár önértékelése*

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK:

Minőségi kézikönyv

Minőségpolitikai nyilatkozat 2019

A szervezeti felépítés ábrája

Belső és külső kommunikációs terv

Továbbképzési terv*

A könyvtárban működő munkacsoportok alakításának és működésének ügyrendje*

A könyvtár stratégiai terve 2019

Éves beszámolók, cselekvési tervek, munkatervek

Esélyegyenlőségi terv

A partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok*

Folyamatleltár, a folyamatszabályozás helyi rendszerének bemutatása

Folyamatábrák, szolgáltatási előírások. Problémamegoldó, kockázatelemző módszerek bemutatása

A PDCA-elv érvényesülését bizonyító dokumentumok*

A használók elvárásai alapján hozott folyamatjavító intézkedések bemutatása*

A használói elégedettségmérés eredményei

A panaszkezelés eljárásai, módjai és megoldásai*

Teljesítménymérés és teljesítménymutatók alapján végzett teljesítményértékelés eredményei*

A dolgozói elégedettségmérés eredményei*
Lista a könyvtár működésével kapcsolatos – tárgyévi és előző évi – médiaszereplésekről

AJÁNLOTT DOKUMENTUMOK:

A szervezeti kultúra kérdőíves felméréseinek eredményei*

Az anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje*

Partneri együttműködési megállapodások*

A hatékony működést dokumentáló felmérések, elemzések eredményei*

A beszállítói és egyéb partneri elégedettségmérések kérdőívei, értékelései

Minőségfejlesztési pályázatok és azok beszámolói

Projektleírások – kiemelve a munkatársak részvételét

Munkatársi önértékelés szempontjai és eredményei*

A saját bevétel növelésére tett intézkedéseket alátámasztó dokumentumok*

Az akadálymentesítésre tett intézkedések dokumentumai

A szervezeten belüli tudáshasznosulás rendjének bemutatása

Az innovációs folyamatokhoz szükséges forrásokat biztosító intézkedések

A helyi társadalom véleményének megismerését célzó vizsgálatok eredményei

A könyvtár célkitűzéseinek és eredményeinek összevetését célzó elemzés a helyi és az országos társadalmi érdekekkel

A szociálisan hátrányos helyzetűek, a fogyatékossággal élők, a nemzetiségek számára nyújtott szolgáltatások eredményességét bemutató elemzések

A fenntartó értékelése*

Szakfelügyeleti, szakértői jelentések*

Az utóbbi időszak nyertes pályázatainak eredményessége
Az utóbbi időszak közösségi rendezvényei

*A csillaggal megjelölt dokumentumok a könyvtár belső hálózatán érhetőek el

Megszakítás