Regionális könyvtár – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Regionális könyvtár

Események

2022. augusztus 29.
Régiós könyvtárigazgatók tanácskozása a Katona József Könyvtárban

2022. június 13.
Régiós műhelymunkák címmel konferenciát tartottunk Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban.
A programon a következő előadások hangzottak el:
Csorba Győző Könyvtár : Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer
Előadó: Miszler Tamás igazgató, Szöllősi Gréta igazgató h.
Békés Megyei Könyvtár : Békéswiki
Előadó: Juhász Zoltán inf. könyvtáros
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár : Csongrád megyei digitális könyvtár
Előadó: Piri Ildikó igazgatóhelyettes
Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár : Könyvtámasz magazin
Előadók: Rázsits Veronika igazgató, Szőke Henrietta táj. könyvtáros
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár : Zöld könyvtár – KSZR – Játék
Előadó: Liebhauser János igazgató
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár : digitális világunk és a könyvtári mobilapp
Előadó: Katona Tibor, a Katona József Könyvtár Tájékoztató szolgálatának vezetője és Csapó Noémi helyismereti könyvtáros
2022. március 8.
Régiós könyvtárigazgatók tanácskozása a Katona József Könyvtárban
2022. június 28. – Megalakult a Regionális Könyvtárak Kollégiuma
Könyvtárunkban tartotta meg alakuló ülését a Regionális Könyvtárak Kollégiuma.
Az alakuló ülésen részt vett a Kollégium három tagja mellett Szóllás Péter, az EMMI Könyvtári- és Levéltári Főosztályának főosztályvezetője, Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és dr. Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét város alpolgármestere is.
A Kollégium tagjai koordinálják az illetékességi területükön működő megyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését és szakmai fórumot biztosítanak a megyékben működő közművelődési könyvtárak számára. Többek között koordinálják a statisztikai adatszolgáltatás lebonyolítását, együttműködnek a Könyvtári Intézettel és segítik a települési nyilvános könyvtárak fejlesztését, beleértve a határon túli magyarság könyvtári ellátásának támogatását is.
A kultúráért felelős miniszter által vezetett Kollégium tagjai: Bujdosóné dr. Dani Erzsébet, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója, dr. Horváth Sándor Domonkos, a győri dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér főigazgatója és dr. Kovács Béla Lóránt, a debreceni Méliusz Juhász Péter könyvtár igazgatója. A tagok egyenként felelnek az egyes régiók könyvtáraiért. A Katona József Könyvtár régiós illetékességébe az alábbi megyék könyvtárai tartoznak : Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Somogy megye és Tolna megye. Az eseményről a Hírös.hu portál is beszámolt

Jogszabály

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről (részlet)

2. § (1) A regionális könyvtár – regionális feladatellátása során – koordinálja az illetékességi területén működő megyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését, ennek keretében

a) koordinálja a Kultv. 66. § a)b)d)f)i) és m) pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtását,

b) együttműködik a könyvtári intézettel a könyvtári intézet által a Kultv. 60. § (3) bekezdés a)c)f)j) és k) pontja szerint nyújtott szolgáltatások hatékonysága növelése érdekében, valamint

c) ellenőrzi és rendszerezi a Kultv. 66. § e) pontja szerint szervezett statisztikai adatszolgáltatásokat.

(2) A regionális könyvtárak vezetői rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tanácskoznak az illetékességi területükön működő megyei hatókörű városi könyvtárak vezetőivel, és kidolgozzák a folyamatos kapcsolattartás módját és szabályait.

(3) A regionális könyvtár – regionális feladatellátása során – a Regionális Könyvtári Kollégium munkatervében foglaltak szerint végzi a határon túli magyarság könyvtári ellátásának támogatását. Ennek érdekében együttműködik a külhoni magyarság szervezeteivel, szakmai szervezeteivel és könyvtáraival a külhoni magyarság könyvtári szolgáltatásainak segítése érdekében.

(4) A regionális könyvtárak ellátják a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által esetileg meghatározott mindazon feladatokat, amelyek az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladatok megvalósításához szükségesek vagy azokkal összefüggenek.