Skip to content Skip to footer

Bibliográfiák

Az első Katona József bibliográfiát Hajnóczy Iván állította össze 1930-ban. Szilády Károly könyvtáros és Hajnóczy Iván, a helyi kereskedelmi középiskola igazgatója gondozta, gyűjtötte az anyagot. Hajnóczy talán mindenkinél jobban ismerte a Katona-irodalmat, de dilettáns bibliográfus volt. Leírásai következetlenek, nagyon gyakran pontatlanok. Másodkézből származó adatait nem mindig ellenőrizte, így tévedéseket is továbbörökített.


Katona József életének és műveinek bibliográfiája / … összeáll. Hajnóczy Iván. – Kecskemét : Első Kecskeméti Hírlapkiadó-és Nyomda Rt., 1930. – 31 p.
Lásd a katalógusban >>

Hajnoczy 1930

Teljes szövege a Katona-emlékkönyvben>>


Lisztes László Katona-bibliográfiája 1992-ben jelent meg, 1991 végi lezárással. Törekvése, hogy valamennyi Katona Józseftől származó és róla írt könyvet, könyvrészletet, tanulmányt, folyóirat- és újságcikket, kritikai dolgozatot, bármely műfajú szépirodalmi alkotást felkutasson. Bibliográfiai előzményének Hajnóczy összeállítását és A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 1772-1849 (1975) című alapvető kézikönyv Katona-fejezetét tekinti.

Katona József : Bibliográfia / Lisztes László. – Kecskemét : Katona J. M. Kvt. : Katona József Társaság, 1992. – 388 p.
Lásd a katalógusban >>

Lisztes László 1992

Ugyanez a koncepció vonatkozik a további anyaggyűjtésre is, melyet éves gyarapodási jegyzékekben összesítettünk.  A TÁMOP 3.2.4 pályázat keretében elkészítettük a Katona József bibliográfia adatbázisát, melyben a Lisztes László által gyűjtött anyagot folyamatosan kiegészítjük az újabb időszak dokumentumaival.

What's your reaction?
Megszakítás