Skip to content Skip to footer

Emléktábla Katona József szülőházán

Helye: Kecskemét, Katona J. u. 5.
A műalkotás rövid leírása: illusztrált márványtábla.
Anyaga: márvány
Mérete: 180×50 cm

A felirat pontos szövege: Itt született Katona József „Bánk Bán” szerzője
                                                        1791. november 11.

Adatforrás: Bács-Kiskun megyei történeti és kegyeleti emlékhelyek számbavétele. 1989.

Emléktábla 1883

Az emléktábla leleplezési ünnepélye 1883 április 16-án folyt le. Megjelentek a M. Tud. Akadémia képviseletében Szász Károly, Szarvas Gábor, Vadnay Károly, Győry Vilmos, Lehr Albert, Deák Farkas;a Kisfaludy-társaság részéről Gyulai Pál, Dalmady Győző, Beöthy Zsolt, Ágai Adolf; a Petőfi-társaság nevében
Abafi Lajos, Neugebauer László; az Írók és Művészek társaságából Visi Imre, Dolinay Gyula;a Nemzeti Színház részéről Feleki Miklós és neje; Budapest, Pestmegye, a szomszéd városok és vidéki irodalmi társaságok képviselői, s a három jutalmazott ódaszerző. Az ünneplők tömege az ez alkalomból Katona-utcának elnevezett helyen, a költő szülőháza előtt gyülekezett, melynek szögletét a fehér márványtábla díszítette e felirattal:

Itt született Katona József „Bánk bán” szerzője 1792. november 11.

Az ünnepélyt 11 órakor a dalárda kezdte meg Thern „Dalünnepen” c. karával. Utána dr. Szeless József, a rendezőbizottság elnöke kiemelte Kecskemét kegyeletét, mellyel a nagy költő emléke iránt viseltetik, s melynek kifejezéséül most, halála évfordulóján szülőhelyét emléktáblával jelöli. Üdvözölve a vendégeket, akik eljöttek, hogy az ünnepély fényét emeljék, ezt megnyitotta. Ezt követte Horváth Döme nagy emlékbeszéde. Majd Feleki Miklós szavalta Csengeri János pályadíjnyertes ódáját. Ezután Szász Károly a M. Tud. Akadémia, Gyulai Pál a Kisfaludy-társaság kegyeletét tolmácsolta. Laukó Károly evangélikus lelkész szavalta el Sántha Károly ódáját. A dalárda Himnusz-énekével zárult az ünnepély.
Déli 12 órakor népes díszebéd volt a kaszinóban, ékes köszöntőkkel. Este fél 8 órakor pedig a Jótékony nőegylet tartott hangversenyt a színházban.

Forrás: Emléklap Katona József szülőházának emléktáblával megjelölése ünnepélyéről 1883 április 16-án / A Katona József Kör kiadása. – Kecskemét : Első Kecskeméti Hírlapkiadó-és Nyomda Rt., [192?] (Kecskemét : Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt.). – 22, [1] p.
Lásd a katalógusban >>

Emléklap 1883
What's your reaction?
Megszakítás