Skip to content Skip to footer

Hivatali működése Kecskeméten

Katona József saját följegyzése szerint 1820. november 30-án jött haza Kecskemétre (Miletz 68 l.) és elfoglalta hivatalát Csányi János főügyész mellett. Ettől fogva sűrűn találkozunk hivatalos jelentéseivel a városi tanácsi, bírói és úriszéki jegyzőkönyvekben, s az ezekhez tartozó irattárakban.
1822-1826-ig az úriszéknek jegyzője is volt és jegyzőkönyvét vezette. Mindezek a hivatalos iratai azonban egyéniségének képét alig adják, mert bennük – természetesen – a jogszolgáltatás akkori szelleme és hagyományos stílusa tükröződik. Hivatalát kifogástalanul töltötte be, s ezért 6 év múlva. az 1826. november 1-én tartott tisztújításon, mikor Csányi János főügyész tanácsnok lett, az elnöklő Bárczay Pál „Tekintetes Első All Ispány Úr az ekként meg esett változások utánna… Ord. Fiscalisnak pedig eddig volt Vice Fiscalis Katona Jósef… Urakat ki nevezte.” (Tanácsi jegyzőkönyv 1826. é. 681. l.) Ezentúl negyedfél évig ő vezette az ügyészi hivatal sokoldalú ügykörét a hozzá beosztott Sárközy Sándor alügyésszel és Kováts István tb. ügyésszel.
Hivatala mellett kiterjedt ügyvédi gyakorlatot is folytatott; ennek adataival is bőven találkozunk a föntemlített helyeken. Ennek bizonyítékát adja ügyvédi pénznaplója is.
 

Forrás: Katona József Kecskeméten / Írta Hajnóczy Iván ; [Bev. Horváth János]. – Kecskemét : [s.n.], 1926 (Kecskemét : Petőfi Könyvnyomda és Könyvkötészet). – 60 p. ; 23 cm
Lásd a katalógusban >>

Hajnóczy 1926

Katona 1822. évi felirat-tervezete Koháry Ferenc herceghez, Kecskemét földesurához >>
In: Katona emlékkönyv : A költő halálának százados fordulóján kiadja a ke-i Katona József Kör /
szerk.Hajnóczy Iván. – Kecskemét : Első Kecskeméti Hírlapkiadó-és Nyomda Rt., 1930. – 130 p.

Megszakítás