Skip to content Skip to footer

Katona József anyakönyvi kivonata

Terlanday Rudolf kecskeméti r. kath. s. lelkész úr, látni akarván az eredeti anyakönyvi bejegyzést, azt az egész 1792. évi bejegyzések közt hijába kereste. Megtalálta azonban 1791. novemberében s a Kecskeméti Lapok 1906. évi január 28-diki (23.) számában közzétette Katona József keresztlevelét. Szerinte a tévedést valószínűleg az okozta, hogy a ki a születési dátumot az irodalomtörténet számára először megállapította, nem találván az éppen ezen lap fejéről hiányzó 1791. évszámot, a következő oldalról jegyezte ki az 1792-őt s ezzel Katonát egy évvel megfiatalította. A keresztlevélből, mint az anyakönyvekből még a XIX. század első negyedében is rendszerint hiányzik a születés napja: de az akkori rendes szokás szerint, a keresztelés a születés után másod vagy harmadnapon történvén, továbbra is november 11-dike tekinthető a születés napjának, csakhogy 1791-ben.

Forrás: Katona József születése napja, In: Irodalomtörténeti Közlemények 1906: 101-102.

Megszakítás