Skip to content Skip to footer

Katona József halála

Katonát élete utolsó évében balsejtelmek gyötörték. 1830 újév napján azt mondta Elszánt Ferencz barátjának, hogy abban az esztendőben, Malákiás napján (április 15.) valami nevezetes dolog történik vele: vagy megházasodik, vagy sok pénzt nyer, vagy meghal. Sejtelméből az utóbbi valósult. Egy nappal csak Malákiás nap után, április 16-án, az úriszék tartott ülést, ülés után a tisztviselők együtt korcsmában ebédeltek. Katona ebéd után hazament, hogy inget váltson, mert izzadott és a lakomáról anyjának egy papírosban édességet vitt haza. Otthonról elment a kávéházba, onnan Danis László barátjával, akinek már az ebéd alatt szívfájásról panaszkodott, hivatalába indult. A városház kapujában egyetlen jajkiáltással összerogyott és meghalt. Családjának egy Heiter Jakab nevű városi tizedes vitte meg a gyászos hírt. A főbíró rögtön intézkedett. A holttestet hazavitték és szobájában helyezték ravatalra.

Forrás: Katona József élete / Junius, Zilahi Kiss Béla. – Budapest : Lampel Róbert, [é.n.]. – p.77-78.
Lásd a katalógusban >>

Zilahi Kiss 1900
Megszakítás