Katona József Könyvtár egy életen át! – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Katona József Könyvtár egy életen át!

EFOP-4.1.8-16

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosító számú KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR EGY ÉLETEN ÁT! – NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÓTEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE című projektje 79.998.135 Ft támogatásban részesült, 100 % támogatási intenzitással.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kiemelt tevékenységének tekinti az egész életen át tartó tanulás feltételeinek, szolgáltatásainak továbbfejlesztését. Céljaink megvalósításához újabb tanulói terek kialakítására, a meglévők korszerűsítésére, célbútorokkal való berendezésére, új IKT eszközökre van szükségünk. A projekt keretében 3 új csoportos és egy egyedi tanulótér kialakítására kerül sor, azzal a céllal, hogy bővíteni tudjuk intézményünkben a különböző korosztályoknak és tevékenységtípusoknak megfelelő szolgáltatásainkat.

A Kreatív stúdió az Audiovizuális szolgáltató térben egy önálló 25 m2-es hely, amely újonnan kerül kialakításra, berendezésre azzal a céllal, hogy a fiatalok inspiráló, ugyanakkor szakszerűen felszerelt környezetben médiaismeretekre tehessenek szert és AV szolgáltatásokat vehessenek igénybe. Kiemelt szerepe lesz a fiatalok médiaismereteinek gyarapításában, tudásuk gyakorlati kipróbálásához járul hozzá, biztosítva az egyéni AV szolgáltatások igénybevételét is.

A Egyéni digitális tanulótér kialakítása azok tanulását segíti, akik kezdő ismeretekkel rendelkeznek ugyan, de mindenképpen támogatásra szorulnak az e-ügyintézés összetett feladatainak elvégzéséhez (ügyfélkapu nyitása, adózás, e-vásárlás, információkeresés, közösségi oldalak használata).

A Digitális Oktató labor alapvetően a digitális írás-olvasás ismereteinek elsajátítását kínálja szervezett csoportos tanfolyam keretében, elősegítve ezzel a munkaerőpiacon való megmaradást vagy átképzéssel a visszajutást, kapcsolattartást, tájékozódást. Célunk olyan tanulói tér kialakítása, amely akadálymentesen, minden használó számára egyenlő esélyt biztosít a tanuláshoz. Ennek érdekében a helyiségben korszerűsítéseket, új célbútor berendezést tervezzük. A digitális labor minden eszközzel rendelkezni fog, ami a korszerű tanulás alapja, megfelelő számú munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére, illetve további kreatív IKT eszközök.

Közösségi fejlesztő tér a negyedik új tanulói tér, amelyet a II. emeleti hagyományos olvasóterem átalakításával hozunk létre. Az informális tanulási lehetőségek elsősorban a felnőttek számára állnak majd rendelkezésre. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan kisközösségeknek nyújtsunk csoportos tanulásra alkalmas teret, amelyben a tevékenységüktől függően a célbútorok tetszés szerint alakíthatók. A térszervezés, berendezés ösztönzi a kreatív gondolkodást, beszélgetést, közös cselekvést, amely inkább a körbeülés, csoportos együttlét lehetőségét kínálja. Rendelkezésre állnak asztalok is, ha ezt kívánja a tanulási program és mobil számítógépek is. A fejlesztés eredményeként – megőrizve a könyvtár alapvető funkcióját az olvasás, információnyújtás terén – ez az új lehetőség nagymértékben hozzájárul a felnőttek aktivitásának ösztönzéséhez, szociokulturális hátrányainak leküzdéséhez a csoportos tanulás előnyeinek kihasználásával.

A tanulóterek kialakításához a legszükségesebb építési, átalakítási munkálatokat végezzük el. Korszerűsítjük a terekhez tartozó mosdóhelyiségeket, illetve két teret (Digitális oktató labor, Kreatív tér) a szakmai programban részletesen indokolva klimatizálunk. A belsőépítészeti elemekben, berendezésekben a mobilitásra, praktikusságra, inspiráló környezet kialakítására törekszünk mindenhol figyelembe véve a mindenki számára megközelíthető, használható elvárásokat.

A projekt legjelentősebb része a korszerű, tanulást, szolgáltatást támogató IKT eszközök beszerzése, cél szerinti tevékenységeknek megfelelően. Figyelemmel vagyunk arra, hogy fejlesztéseink nem csak a megyeszékhely lakossága számára történik, hanem Bács-Kiskun megye 88 kistelepülésének nyújtott biztonságos és korszerű szolgáltatások fenntartását is szolgálja.

2004 óta felnőttképző intézményként is részt veszünk a nem formális képzésekben, sokféle informális tanulási lehetőséget is kínálva, amely tevékenységünket hosszú távra tervezzük. 10 féle képzést valósítunk meg a különböző oktató terekben eltérő tematikával minden korosztály érdeklődését figyelembe véve.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. augusztus 31.

Fényképes beszámoló a Kreatív stúdió eseményeiről

Fényképes beszámoló az Egyéni digitális tanulótér eseményeiről

Fényképes beszámoló a Digitális oktató labor eseményeiről

Fényképes beszámoló a Közösségi fejlesztő tér eseményeiről

SAJTÓMEGJELENÉSEK:

2018. 08. 14. BAON.HU / Petőfi népe
Tanulóterek is várják majd a látogatókat a megyei könyvtárban

2018. 08. 15. KECSKEMETITV.HU
Hírös Hírek: Megújul a könyvtár a város támogatásával (videó)

2018. 08. 16. KECSKEMETILAPOK.HU
Megújul a Katona József Könyvtár

2018. 08. 16. HIROS.HU
Megújul a Katona József Könyvtár

2018. 08. 23. KECSKEMÉTI LAPOK
Megújul a Katona József Könyvtár

2019. 01. 25. HIROS.HU
Kreatív stúdió nyílt a könyvtárban

2019. 05. 15. BAON.HU
Kismamák és anyukák faggatták a vezető főorvost

2019. 05. 16. BAON.HU
Csecsemő-újraélesztést is gyakorolhattak az édesanyák

Záró beszámoló EFOP-4.1.8.-16-2017-00169