Skip to content Skip to footer

Katona József lakása Pesten

Apja kosztra és szállásra Rocsnik Ignácznál, az egyetemi könyvtár szolgájánál helyezte el, cserében magával vivén Rocsnik egyik fiát magyar szóra Kecskemétre. Katona tehát az egyetemi könyvtár épületében lakott, a Barátok-terén. Három évig lakott itt, kézmél volt az egyetemi könyvtár s ő élt az alkalommal.

Forrás: Katona József élete / Junius, Zilahi Kiss Béla. – Budapest : Lampel Róbert, [é.n.]. – p. 16-17.

1811-ben és 1813-ban Karacs Ferenc rézmetszőnél lakott,  a mai Szentkirályi utca 23. szám alatti ház helyén álló házában. Ma a házon emléktábla látható.

Lásd emléktábla Budapesten szócikk >>


„Különösen a drámairodalom terén már igen ifjan oly szép tehetséget tanúsító Katona József egyike volt
a buzdítottaknak. Ezen derék ifjú 1811-ben, majd 1813-ban szülőimnél lakott, egy udvari szobában, mely igyekező ismerős tanulóifjaknak ingyenhajlékul szolgált.
(…) Katona József apja, tisztességes kecskeméti iparos, egy napon betoppan szülőimhez, körülbelül 1812-ben. Illendő köszönés után elég nyersen kérdé:
– Lakik itt egy Katona Józsi nevű korhely?
Anyám, sejtve, kivel van dolga, azt felelé:
– Katona József, egy becsületes ifjú, igen, itt lakik.
– Én vagyok az atyja, mint hallom, beállt komédiásnak.
– Játszik néha, de nem színész. Ő szorgalmasan tanul.
Ezután kénytelen volt anyám tudatni a zúgolódó apával, hogy Józsi éppen ez este is működik a színpadon, s békítőleg rábeszélé az öreget, hogy menjen el vele a színházba, és saját maga győződjék meg, hogy nem komédiás, s nem kötélen ugrál az ő Józsija.”

Forrás: Katona József Pesten / Karacs Teréz
In: A borzasztó torony : Képek a magyar vándorszínészet világából /
[vál., szerk. és jegyz. Kerényi Ferenc]. – Budapest : Magvető, cop. 1979. – p. 99 – 101.
Lásd a katalógusban >>

Borzasztó torony
Megszakítás