Skip to content Skip to footer

Katona József lakáskérvénye

1829. január 23-án keltezett irat: „Szabados Kecskemét Városa Nemes Tanácsához Katona József főfiskális folyamodik, hogy a Matyesovszki órás által elhagyandó lakás neki adattasson által.”

Katona József 1824. augusztus 24-én apjától 2500 forintért megvette, de kezén hagyta a Bárány (ma Katona József) utcai házat. Felújíttatta, majd 1828. augusztus 16-án átadta Sándor öccsének azzal a kötelezettséggel, hogy szüleinek holtukig lakást adjon és testvéreit kielégítse. Így valóban nem volt háza. Talán nősülésre, családalapításra gondolt, azért kívánt saját lakáshoz jutni, talán öccsének házassága miatt szorult ki a Bárány utcai házból.

„a kérés iránt teendő határozás azon regulationak végrehajtásáig felfüggesztetik”

Katona József megismételt kérését a Tanács március 16-án újra tárgyalta, s hasonló határozatot hozott.

Forrás: Versek, tanulmányok, egyéb írások : kritikai kiadás / Katona József ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Orosz László. – Budapest : Balassi Kiadó, cop. 2001. – p.235. Lásd a katalógusban >>

Versek 2001
Megszakítás