Skip to content Skip to footer

Katona József összes művei

Művei időrendben

EREDETI DRÁMÁK

Aubigny Clementina, vagyis a vallás miatt való zenebona Franciaországban IV. Henrik alatt (1813)
Ziska a Calice, a táboriták vezére (1813)
Ziska, vagyis a husziták első pártütése Csehországban.
Ziska, a táboriták vezére
A rózsa, vagyis a tapasztalatlan légy a pókok között (1814)
Jeruzsálem pusztulása (1814)
Bánk bán (1819)  [Lásd a Magyar Elektronikus Könyvtárban]>>

REGÉNYDRAMATIZÁLÁSOK, ÁTDOLGOZÁSOK

A borzasztó torony, vagyis a gonosz talált gyermek (1812)
Monostori Veronika, vagy a harc két ellenkező igaz ügyért (1812)
A Luca széke karácsony éjszakáján (1812)
István, a magyarok első királya (1813)

VERSEK  [Lásd a Magyar Elektronikus Könyvtárban]>>

E verseimhez
A múzsához
Barátomhoz
A magányhoz (Egy embergyűlölői órában)
Menedék
Idő
Vágy
Tőrbeesésem (Visszagondolás)
Ajándék
Kérdés
Felelet
A holdhoz
Panaszom
A képzet
A természethez
Éjeim
Az andal
Gyermekkor
A boldog éj
D.T.J***-hoz (1816. augusztus 27.)
Új esztendőre (1817)
Egy könny (Betti sírhalmára)
Dabasi Halász Bálinthoz (Nevenapjára s tőle való búcsúvételre, 1818)
S*** Mollihoz
Rege

DRAMATURGIAI TANULMÁNYOK
Kisfaludy Károly: Ilka, vagy Nándorfehérvár bevétele c. drámájának bírálata (1819)
Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? (1821)

A BÁNK BÁN ELSŐ KIDOLGOZÁSA
Bánk bán, Magyarország nádorispánja (1815)

DRÁMAFORDÍTÁSOK
J.K. Hassaureck: A Mombelli grófok, vagy az atya és az ő gyermekei (1811)
Fr. W. Ziegler: Jolánta, a jeruzsálemi királyné (1815)

A KECSKEMÉTI PUSZTÁKRÓL (1823)

FÜGGELÉK
Szabados Kecskemét alsó Magyarország első mezővárosa történetei

TÖRTÉNETI JEGYZETEK
A Pannónia névnek eredete
A pannónia hegyen levő deák versek
Szilveszter pápa levele
A királyi korona és a koronázási jelvények
A kecskeméti öreg kőtemplomról
A reformáció eltejedése hazánkban
Kronológiai feljegyzések
Pusztaszer

DRÁMATÖREDÉK
Jeruzsálem pusztulása (1815)

EGYÉB IRATOK
Katona József színészi szerződése
Katona József levele Kisfaludy Károlyhoz
Katona József felirattervezete a kecskeméti szegény nép nevében
Katona József egy védő irata
Vadásznapló
Katona József beadványa színházépület ügyében
Katona József lakáskérvénye

Forrás: Katona József összes művei / Katona József ; (Sajtó alá rend. és jegyz ell. Solt Andor). –
Budapest : Szépirod. Kiadó, 1959.
Lásd a katalógusban >>

Forrás: Bánk bán : Dráma / Katona József ; szerk., sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeáll. Kerényi Ferenc. – [Budapest] : Ikon, 1992. – p. 19. Lásd a katalógusban >>

Megszakítás