Skip to content Skip to footer

Katona József tanulmányai, iskolái

Szülővárosában kezdte tanulmányait, ott végezte el a katolikus elemi iskolában a négy osztályt. Tizenegy éves, amikor 1802-ben az apa – noha Kecskeméten is volt gimnázium – a pesti piaristákhoz íratja be. Ennek a döntésnek a (a két iskola színvonalának különbségén kívül) feltehetően az is a magyarázata, hogy a kis Józsefet a német nyelv elsajátítása végett küldték Pestre. A harmadik osztályt otthon járja, majd a negyediknek újra Pesten fut neki, de annak második félévét Kecskeméten fejezi be. Kecskeméten járja a teljes ötödik osztályt.
1807 őszétől Szegeden, az ottani piaristáknál hallgatja az egyetemi tanulmányokra előkészítő, kétéves filozófiai osztályt. A második évfolyamot Pesten kezdi el, de már az első félévet is hiányokkal teljesíti. A második félévre beíratkozik ugyan,de a vizsgákra már nem megy el – a teljes tanévet megismétli a következő, 1809/10-es iskolai évben. A pesti egyetem jogi karának 1810-ben lesz a hallgatója egészen az 1815 decemberében „elégséges” eredménnyel megszerzett ügyvédi diplomáig.

Katona József iskoláztatásának némileg zaklatott históriája mögött meg kell látnunk a szülői igényességet, áldozatkézséget és akaratot. A szülői ambíció aligha tudott volna ilyen erőteljesen működni, ha a gyermek iskolai előmenetele nem szolgáltat hozzá alapot. Az ifjabb Katona József – ha nem merültek fel külső, vélhetően az  egészségével vagy a család anyagi lehetőségeivel kapcsolatos problémák – jól tanult.

Forrás: Katona József : monográfia / Bíró Ferenc. – Budapest : Balassi Kiadó, [2002]. – p. 14-15.
Lásd a katalógusban >>

Biro 2002
Megszakítás