Skip to content Skip to footer

Katona József vallása

Katona hagyományos hitű és hitét egyházi előírások szerint gyakorló katolikus családban született. Piarista iskoláiban azonban megérinthette az új, a tudomány eredményeit befogadó vallásosság. Az isteni jóság, kegyelem föltétlen érvényesülésével, az egyház tanításainak kétségen kívüli hitelességével, társadalmi szerepének igazságosságával szemben történelmi tanulmányai támasztottak kétséget Katonában.

Katona műveinek vallásképe mintha segítene igazolni sorrendjükről való feltételezéseinket. A történelemmel való találkozása (tanulmányok, történelmi drámák) megingatta gyermekkori hitét. Verseiben visszaborzadt az Isten nélküli világtól. A Bánk bánban a végsemmiséget átélő ember mintha visszatalált volna Istenhez.

Forrás: Kérdőjelek : egy Katona-kutató töprengése / Orosz László. – Budapest : Balassi Kiadó, [2007]. – p.100; 116.
Lásd a katalógusban >>

Orosz László Kérdőjelek
What's your reaction?
Megszakítás