Katona színészi tevékenysége – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Katona színészi tevékenysége

1810 januárjában kerül Katona Pestre. Egy év múlva már erősen dolgozik a színháznak. 1811. április 15-én az ő fordításában mutatják be Kotzebue két egyfelvonásos darabját, az Örökséget és a Szegény lantost. Július 16-án adják A Mombelli grófokat. 1811 november 24-én a Szmolenszk ostromlása következik, a ránk maradt színlap szerint „Urszkoff, altiszt a kozákoknál” maga „a fordító úr”, egy Liszkia nevű parasztlányt pedig Széppataki leányasszony alakít. Ez az első adatunk, hogy együtt léptek színpadra.

Katona „kötelezése” is ránk maradt:
    „Az alólírt a Tekintetes játékszíni Igazgató Uraktól mint delectans actor bevétetődvén, tehetsége szerint annakminden terheiben Békesi név alatt részesülni kíván, és azon lenni, hogy ha valami reménység vagyon felőle, annak éretlen erej szerint mindenkormegfeleljen. A kivánt pont, mely szerint ha én játékszíni barátságról lemondani szándékoznék, hogy azt a Tekintetes Igazgató Úrnak megjelentem, szent lesz előttem.
Datum 20-a január 1812. Katona vagy Békesi József sk.

Így élt Katona József / írta Rigó Béla. – [Budapest] : Móra, [1991]. – p. 85-86, p.94.
Lásd a katalógusban >>

Rigo 1991

…később játszott a színpadon velünk és igen jól játszotta Abellinó című játékban Abellinót. Ez a játék három szakaszban van (s mindenik öt fölvonásban) s három este játszódják. Ő szeretett volna színész lenni, de orgánuma nem volt hozzá: igen az orrából beszélt. Alakja elég csinos volt, sugár termettel, de arca nem volt szép. Haja gesztenyeszín, de az úgy állott, mint a szeg…

Részlet: Déryné naplója / Déryné Széppataki Róza ; [sajtó alá rend. és jegyz. ell. Réz Pál] ;
[bev. Hegedűs Géza]. – [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. – p.111.  
Lásd a katalógusban>>

Deryne naploja
What's your reaction?