Kodály-koncepció – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Kodály-koncepció

A félreértések elkerülése végett: Kodály-koncepció / Virág Barnabás
In: Parlando : zenepedagógiai folyóirat. – 55. évf. 3. sz. (2015), p. – Tovább a teljes cikkhez >>

Kodály-módszer, Kodály-koncepció, Kodály-filozófia / Erős Istvánné
In: Parlando : zenepedagógiai folyóirat. – 50. évf. 5. sz. (2008), p. 4-9. – Tovább a teljes cikkhez >>

A magyar iskolai énektanítás reformjáért senki sem tett még megközelítően sem annyit, mint Kodály. Nem egyszer különböző intézkedések gördítettek akadályt évtizedeken át érlelt koncepciójának kibontakozása elé. Pedagógiai munkássága és négy évtizedes nevelői munkája 21 füzetben közreadott többszáz énekgyakorlat, tanulmányaival együtt: a Kodály-módszer.

Ő az első, aki néphagyomány alapján összefüggő, korszerű rendszert tudott kiépíteni. Az általános iskola énektanításának reformját tartotta a legfontosabbnak. Tisztán látta, hogy nem lehet magas szintű az egyetemi oktatás, míg az általános iskola énektanítása nincs megalapozva.

Magyarországon kialakult egy egységes zenepedagógiai rendszer Kodály révén, amely elvezet az óvodáskortól egészen zeneakadémiáig.

Kodály zenei nevelési koncepciójának feladatrendszere három pontban vázolható fel:

1. Zenei alapműveltség nyújtása minden gyerek számára az általános iskolában, majd a gimnáziumban. Ennek feltételei:

– énekközpontúság
– értékes tananyag
– relatív szolmizáció rendszere

2. Személyiségformálás: sokoldalúan képzett ember

3. A szakemberképzés és a közönségnevelés egyensúlyának és helye irányainak megteremtése.

Ez a rendszer a relatív szolmizációra épül, mely egyaránt alkalmas a magyar és más népek zenéjének, valamint az egyetemes zenetörténet nagy alkotásainak megismerésére.

Minden iskolatípusban, általános és középiskolában, zeneiskolában, tanképzőkben, egészen a zeneakadémiáig azonosak a módszer alapvető meghatározói. Mindenki egyforma bázisról indul el, és olyan messzire jut, amennyire tanulása és tehetsége elviszi.

Forrás: A Kodály-módszer alapjai / Huszár Elvira. – Újvidék : Fórum Könyvkiadó , 2008. – p. 28-30. – Lásd a katalógusban >>

A Kodály-módszer alapjai

Kodály-módszer szócikk a Magyar Katolikus Lexikonban >>

Ajánlott irodalom:

Kodály Zoltán nevelési eszméi / Szőnyi Erzsébet. – Budapest : Tankönyvkiadó, 1984. – 97 p. >>

Kodály Zoltán nevelési eszméi

Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei a gyakorlatban [videodok. ] : Elméleti és gyakorlati áttekintés bemutató órákkal az óvodától a középiskoláig. – Kecskemét : Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány, 2006. – 1 DVD >>

Kodály Zoltán zenepedagógiai elvei a gyakorlatban DVD

Tehetséggondozás Kodály szellemében

Válogatás a „Tehetséggondozás Kodály szellemében” címmel kidolgozott 
tanár-továbbképzési program előadásainak prezentációiból

1. K.Udvari Katalin: Kodály Zoltán (1882–1967) zenepedagógiai öröksége a magyar zeneoktatásban >>

2. ZENÉL A HÁZ (2007) Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Tanár: Vass Veronika

Operatőr: Páll ZsoltVágó: Kertai GáborHang: Schneider PéterRendezte: Kovács István és Sárközy Fanni

3. Dr. Pásztor Zsuzsa: Zenei munkaképesség-gondozás

Mi a zenei munkaképesség-gondozás (ZMG)? A Zenei munkaképesség-gondozás keletkezése Kodály Zoltán nevéhez fűződik, aki az 1950-es évek végén elsőként figyelt fel a zenével foglalkozó fiatalok és felnőtt művészek körében sűrűn előforduló foglalkozási ártalmakra és erőteljesen sürgette a megoldást. A Zenei munkaképesség-gondozás a zenélő emberek egészséges életmódprogramja és életfilozófiája, a   foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája. Célja a zenélő emberek helytállásának segítése hivatásukban és mindennapi feladataikban. Bővebben >>

4. Kaibinger Pál: Zeneoktatás a gyógypedagógiában.
Az ULLWILA színes kotta alkalmazása >>

5. Dr. Pásztor Zsuzsa: A zenei munkaképesség-gondozás eszközei a sajátos nevelési igényű gyermekek zeneiskolai oktatásában >>

6. Dr. Kovács Henrik: Lippogo Folk (LippoZoo mozgásfejlesztés)

Kodály Zoltánt a néptánc-oktatásról kérdezték a „Táncművészet” c. folyóirat legelső számában (1951. szeptember, p. 11-12.): (…) A néptáncot is be kellene vezetni az iskolák tananyagába? Kodály válasza: „Sőt, már az óvodában el lehetne kezdeni a táncoktatást.(…) Így valóban elérhetnénk, hogy a népdallal együtt vérünkké, anyanyelvünkké válik a tánc is. Az, aki gyermekkorában együtt nő fel a magyar tánccal, meglett ember korában is csak azt, vagy elsősorban azt táncolná, mit megtanult, megszokott, amit a sajátjának érez.”

A képzési program célja: a magyar néphagyomány mozgáskultúrájának alapját jelentő tánc és játékhagyomány eredeti funkciójának újrafelfedezése – az elmúlt évtizedek kutatási eredményeinek bemutatása. Minden alkalommal az elméleti előadást  gyakorlati foglalkozás követi.

Lippogo Folk és LippoZoo  testnevelés, néptáncórákra javasolt és otthon is végezhető gyakorlatok, amelyek a következő közösségi média csatornákon megtekinthetők.

7. Válogatás a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület kiadványaiból, oktatási segédanyagaiból és publikációiból (www.parlando.hu)

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület oktatási segédanyagai:

„A zene mindenkié!” Kodály Zoltán (1882–1967) – DVD flm 60 perc
A 60 perces magyar nyelvű DVD flm elkészítését, majd angol, német és francia nyelvre fordítását az UNESCO, illetve a Magyar UNESCO Bizottság, valamint az NKA támogatta.

„A zene mindenkié!” Kodály Zoltán (1882–1967) – CD 10 perc

Integrált művészeti nevelés az iskolában és a családban. – Könyv A5, 155 oldal

K.Udvari Katalin: MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI KINCSESTÁR –
Válogatás dr. Maróti Gyula (1912–2000) a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA)
alapító főtitkárának magán dokumentum-gyűjteményéből.
PÜSKI KIADÓ, 2015 – Könyv B5, 350 oldal, hangzó CD melléklettel

Tehetséggondozás Kodály szellemében- A/8591/2016
PAT Továbbképzési program (30 óra) – Képzési segédanyag
Szerkesztette: K.Udvari Katalin

A PARLANDO zenepedagógiai folyóiratban megjelent írások:

„Tehetséggondozás Kodály szellemében” – 30 órás akkreditált tanár-továbbképzési program:

A képzési program elméleti kidolgozása, Parlando, 2018/6. sz. – (3/1)

A képzési program a gyakorlatban, Parlando, 2018/7.sz. – (3/2)

Életminőség és a kodályi zenepedagógia, Parlando, 2018/8.sz. – (3/3)

A legutóbbi képzésen résztvevők beszámolóiból, Parlando, 2020/3.sz.

What's your reaction?