Magyar népdalok a Kárpát-medencéből – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Magyar népdalok a Kárpát-medencéből

Magyar népdalok Abaúj-Torna Alsó-Fehér Arad Árva Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bereg Beszterce-Naszód Bihar Borsod Brassó Csanád Csík Csongrád Esztergom Fejér Fogaras Győr Gömör-Kishont Hajdú Háromszék Heves Hont Hunyad Jász-Nagykun-Szolnok Kis-Küküllő Kolozs Komárom Krassó-Szörény Liptó Máramaros Maros-Torda Moson Nagy-Küküllő Nógrád Nyitra Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pozsony Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szatmár Szeben Szepes Szilágy Szolnok-Doboka Temes Tolna Torda-Aranyos Torontál Trencsén Turóc Udvarhely Ugocsa Ung Vas Veszprém Zala Zemplén Zólyom Belovár-Kőrös Lika-Korbava Modrus-Fiume Pozsega Szerém Varasd Verőce Zágráb

Abaúj-Torna vármegye

Abaúj-Torna

Alsó-Fehér vármegye

Alsó-Fehér
 1. Szeretném én aztat tudni,
  Szabad-e másét szeretni.
  Ha én azt az egyet tudnám,
  Búval sose élnék mint más.

Arad vármegye

Arad
 1. Hosszú útról visszatérni nem lehet,
  A szerelmet eltitkolni nem lehet
  A szerelem szélesebb a tenger vizénél,
  Árvább vagyok a lehúlló levélnél.

Árva vármegye

Bács-Bodrog vármegye

Bács-Bodrog
 1. Törött ágról messze röpül a madár.
  Szívem gyöngye, de örökre elhattál!
  Úgy elhattál, mint kis madár az ágot,
  Mit a villám darabokra szétvágott.
 2. Árok, árok, de méll árokba estem,
  Abban estem, kiben nem reméllettem.
  Kívül estem az árkodon, nem belül,
  Véled estem szerelembe egyedül.

Baranya vármegye

Baranya
 1. Ha Dunáról nem fújna,
  Illen hideg sem volna,
  Dunáról fúj a szél,
  Haj, Dunáról fúj a szél,
  Feküdj mellém, maj’ nem ér,
  Dunáról fúj a szél.

Bars vármegye

Bars
 1. Szépen illik a sült kappan a cintál-bahha-rahha-rahaha,
  Jó bort mérnek Füreden és Kaposvár-bahha-rahha-rahaha,
  Igyál, jó barátom, tőled nem sajnálom,
  sokáig éhhé-réhhé-réhéhélj!
 2. Addig kell a vasat verni, amíg tü-zehhe-rehhe-rehehes.
  Semmit sem ér olyan hordó, amely ü-rehhe-rehhe-rehehes.
  Köll hát bele tenni, ki köll aztán venni,
  ha szüksé-gehhe-rehhe-rehhehes.
Békés vármegye

Békés
 1. Mondtam babám, ne rakd meg a sej, haj, szekeret.
  Feltöri a villanyél a kezedet.
  Fábul van a villanyele, nem másbul,
  Feltöri a tenyeredet sej, haj csunyául.

Belovár-Kőrös vármegye

Belovár-Kőrös
 1. Káposzta, káposzta, téli, nyári káposzta,
  Édesanyám háza nálam nélkül de árva.
  Az volt a káposzta csipkés levelére ráírva:
  Érted vagyok rózsám három évig katona.

Bereg vármegye

Komáromi kisleány

Bereg
 1. Ha átviszel a Dunán,
  Megcsókollak a partján,
  A Dunán, a Dunán,
  Megcsókollak a partján.
 2. Elhajtanám a libát,
  Komáromig mezítláb,
  Libaláb, libaláb,
  Komáromig mezítláb.
 3. Télen nagyon hideg van,
  Nyáron nagyon meleg van,
  Soha nincs jó idő,
  Mindig esik az eső.
 4. Erre kakas, erre tyúk,
  Erre van a gyalogút,
  Erre te, arra te,
  Anyád is olyan mint te.

Beszterce-Naszód vármegye

Virágos kenderem

Beszterce-Naszód
 1. Elejtem az orsóm,
  Nincs, aki feladja,
  Bánatos szivemet
  Ki megvígasztalja.
 2. Virágos kertemnek
  Más szedi virágát:
  Mert az én édesem
  Máshoz adta magát.
 3. Ugy maradtam immár,
  Mint mezőben tarló,
  Kinek ékességét
  Elvitte a sarló.

Bihar vármegye

Serkenj fel kegyes nép

Bihar
 1. Ingó-bingó zöld fűszál
  Szépen felöltözik,
  Liliom rózsával
  Meg is törülközik.
 2. Amennyi fűszál van
  A tarka mezőbe’,
  Annyi áldás szálljon
  (Szent János) fejére.

Borsod vármegye

Este van, este van

Borsod
 1. Bemegy a szobába,
  Leül a vaságyra,
  Búra hajtja a fejét, Hullajtja a könnyeit
  A komisz ruhára.
 2. Este van, este van,
  Megy a nap lefelé,
  Ballagnak az öregek, Ballagnak az öregek
  A kaszárnya felé.
 3. Bemegy a szobába,
  Kiált a zupásnak;
  Írja meg a levelem, Szabadságos kis könyvem,
  Megyek szabadságra.

regruta: újonc katona
öregek: hamarosan leszerelő katonák
zupás: továbbszolgáló katona

Brassó vármegye

Piros kancsó, piros bor

Brassó
 1. Nincsen pénzem, de majd lesz.
  Ha Cluj Napocából Kolozsvár lesz.
  Eladom a feleségem szoknyáját,
  Még az éjjel elmulatom az árát.

Csanád vármegye

A rátóti legények

Csanád
 1. A rátóti legények
  Jaj, de nagyon szegények!
  Pénzért nyúl a zsebébe, zsebébe, sej, a zsebébe,
  Tökmag akad a kezébe.
 2. A rátóti csárdában,
  Lesz-e fény a lámpában.
  Jaj, de nagyon lassan ég, lassan ég, csuda lassan ég.
  Hogy mulasson a vendég.

Csík vármegye

Kolozsváros olyan város

Csík
 1. Kordován csizma lábába,
  Sárga sarkantyú van rajta.
  Összeveri legénymódra,
  Hull a csokros szegfű róla.
 2. Kapum előtt összeveri,
  Víg szívemet keseríti.
  Kapum előtt ne veregesd,
  Víg szívemet ne kesergesd.

(kardován: finom bőr elnevezése)

Csongrád vármegye

Hej, halászok, halászok

Csongrád
 1. Hej, halászok, halászok,
  Mit fogott a hálótok?
  Nem fogott az egyebet,
  Vörös szárnyú keszeget.
 2. Hát a keszeg mit eszik,
  Ha a bárkába teszik?
  Nem eszik az egyebet,
  Csak szerelem gyökeret.

Esztergom vármegye

Csordapásztorok

Esztergom
 1. Isten angyali
  Jövének melléjök,
  Nagy félelemmel
  Telék meg ő szívök.
 2. Örömet mondok,
  Néktek, ne féljetek,
  Mert ma született
  A ti üdvösségtek.
 3. Menjetek el még
  Gyorsan a városba,
  Ott találjátok
  Jézust a jászolban.
 4. Elindulának
  És el bé jutának,
  Szűz Máriának
  Jó estét mondának.
 5. Nem találták őt
  Fényes palotában,
  Hanem istálló
  Szegény jászolába’.
 6. Aki az ég s föld
  Sarkait fenntartja,
  Nem lel más helyet,
  Hol fejét lehajtsa.

A Csordapásztorok a legrégebbi eredetű magyar karácsonyi ének.

Fejér vármegye

Nagyváradi kikötőben

Fejér

Fogaras vármegye

Gömör és Kishont vármegye

Felszántom a császár udvarát

Gömör-Kishont
 1. Bánat terem abba’, búvetés,
  A magyar élete szenvedés.
  Áldd meg, Isten, császár fölségét,
  Ne sanyargassa magyar népét!

Győr vármegye

A girhai rongyos pince

Győr
 1. A bírónak nincs csizmája,
  Mer’ beitta a kocsmába.
  Egye meg fenye a lábát,
  Mér’ itta be a csizmáját.
 2. Az aradi hegyek alatt
  Van egy forrás titok alatt,
  Aki abból egyszer iszik,
  Babájától elbúcsúzik.
 3. Én is abból egyszer ittam,
  A babámtól elbúcsúztam.
  Elbúcsúztam én szegénytől,
  Mint az elmúlt esztendőtől.

Hajdú vármegye

Megöltek egy legényt

Hajdú
 1. Tisza bé nem vette,
  Partjára kitette,
  Arra ment egy halászlegény.
  Hajójába tette.
 2. Odament az anyja.
  Költi, de nem hallja:
  Kelj föl, kelj föl, édes fiam,
  Gyere vélem haza!
 3. Odament az apja,
  Költi, de nem hallja:
  Kelj föl, kelj föl, édes fiam,
  Gyere vélem haza!
 4. Odament babája,
  Költi, meg is hallja,
  Kelj föl, kelj föl, édes rózsám,
  Borulj a vállamra!
 5. – Csináltatsz-e nékem
  Diófa koporsót?
  Csináltatok, csináltatok
  Márványkő koporsót.
 6. – Megsiratsz-e engem
  Apád, anyád előtt?
  Megsiratlak, megsiratlak
  Egész világ előtt!

Háromszék vármegye

Este felé, ha lefekszem kilenckor

Háromszék

2. Fújja a szél a ló fülén a kendőt,
    Hát mi rózsám, mikor tartunk menyekzőt?
    – Ha az ősszel megforr a bor, szüretkor,
    Férjhez viszlek (megyek) édes rózsám majd akkor.

Heves vármegye

Erdő mellett estvéledtem

Heves
 1. Én Istenem, adjál szállást,
  Már meguntam a járkálást,
  A járkálást, a bujdosást,
  Az idegen földön lakást.
 2. Adjon Isten jó éjszakát,
  Küldje hozzám szent angyalát,
  Bátorítsa szívünk álmát,
  Adjon Isten jó éjszakát.

Madárka, madárka

Heves megye
 1. Ha kérdi, ki küldte,
  Mondjad, hogy az küldte,
  Kinek bánatában, szíve fájdalmában,
  Meghasad a szíve!

Hont vármegye

Aki szép lányt

Hont
 1. Édesanyám, gyüjjön csak ki,
  Az ajtóját nyissa csak ki!
  Itt hozzák a legszebb menyit,
  Boldog Apol kökény szemit.

Hunyad vármegye

Édesanyám, minek adott férjhez

Hunyad
 1. Édesanyám, kend ennek az oka,
  Nem szerettem, minek adott oda?
  A szerelem kínoz engem
  Gyászba borult az életem a babámért.
 2. A gőzösnek harminchat kereke,
  Bé van festve tiszta feketére;
  Bárcsak össze-összevissza törne,
  Hogy engemet el ne vinne a babámtól!
 3. Én vagyok a hortobácsi gulyás,
  Én őrzöm a hortobágyi gulyát.
  Van bojtárom kettő-három,
  Én vagyok a tollas ágyon a babámmal.
 4. Rászállott a fecske a vasútra,
  Jártam hozzád, az Isten is tudja.
  Jártam hozzád, de nem fogok járni
  Álnok szívű meg akartad csalni a szívemet.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Jászkunsági gyerek vagyok

Jász-Nagykun-Szolnok
 1. Kilenc zsandár kísér engem
  Jászkunsági főutcán,
  Véletlenül betekintek
  A kisangyalom ablakán.
 2. Még onnan is azt kiáltja:
  Kedves babám, gyere be!
  Adj egy csókot, egy utolsót,
  Kacsintsál a szemembe!

Kis-Küküllő vármegye

Királyfalvi nagy hegy alatt

Kis-Küküllő
 1. Aki jabból vizet iszik,
  Aki jabból vizet iszik,
  Babájától elbucsuzik,
  Babájától elbucsuzik.
 2. Én is abból vizet ittam,
  Én is abból vizet ittam,
  A bánattól elbucsuztam,
  A babámtól elbucsuztam.
 3. Úgy elbúcsúztam szegénytől,
  Úgy elbúcsúztam szegénytől,
  Mint egy szálfa levelétől,
  Mint egy szálfa levelétől.

Kolozs vármegye

Körösfői kertek alatt

Kolozs
 1. Mond meg babám, vagy üzend meg,
  Mért haragudtál rám úgy meg.
  Sej, haj, nem üzenem, nem is mondom,
  Mer’ én terád nem haragszom.

Komárom vármegye

Az Árgyélus kismadár

Komárom
 1. Az én vetett nyoszolyám csak egy marék szalma,
  Az én kedves vacsorám csak egy piros alma.
  Szállj el, szállj el, gyönge kismadárka,
  Szánj meg, bánj meg, gyönge kismadárka.

Krassó-Szörény vármegye

Pénteken este, szombaton este

Krassó-Szörény

Lika-Korbava vármegye

Tizenkettő meg kettő

Lika-Korbava
 1. Megvettem én a rózsámat nagy áron,
  Által vittem harminchárom határon.
  Sem erdőben, sem mezőben, sem pallón,
  El nem hagyom míg élek a világon.

Liptó vármegye

Enni, inni van csak kedved

Liptó
 1. Ani si len tú kytličku
  Neobranclovala,
  Neobranclovala,
  Neobranclovala,
 2. Nedala si štri groše
  Ako som ja dala,
  Ako som ja dala,
  Ako som ja dala,
 3. Žeby si ty tancovala,
  A ja žeby stála,
  A ja žeby stála,
  A ja žeby stála.

Bezzeg nem volt soha kedved
Szoknyaráncoláshoz,
Szoknyaráncoláshoz,
Szoknyaráncoláshoz.

A négy garast a dudásnak
Azt is én fizettem,
Azt is én fizettem,
Azt is én fizettem.

S te táncoltál, én csak álltam,
Senkise hítt engem,
Senkise hítt engem,
Senkise hítt engem.

Máramaros vármegye

Szeretnék szántani

Máramaros
 1. Szeretnék szántani,
  Hatökröt hajtani.
  Minden fordulásba,
  Egypár csókot kapni.
 2. Én immár szántottam,
  Hat ökröt hajtottam.
  Minden fordulásba,
  Egypár csókot kaptam.
 3. Én immár szántottam,
  Hat ökröt hajtottam.
  Minden fordulásba,
  Egypár csókot kaptam.
 4. Szeretnék szántani,
  Hat ökröt hajtani.
  Ha jönne a rózsám,
  Az ekét tartani.
 5. Hat ökör a földet,
  Nem magának szántja.
  Az anya a lányát,
  Nem magának tartja.
 6. Szépen fel neveli,
  Szárnyára ereszti.
  Köszönje meg néki,
  Hogy másik neveli.
 7. Az Isten ne verje,
  Mert nem maga nevelte.
  Piros pünkösd napján,
  A gólya költötte.

Maros-Torda vármegye

Erdő, erdő, erdő

Maros-Torda
 1. Búza, búza, búza, de szép tábla búza,
  Annak közepébe kinyílott a rózsa.
  Tüskés annak minden ága, nem állja a madár lába.
  Kedves kisangyalom, katonahíredet hallom.

Modrus-Fiume vármegye

Fiumei kikötőben

Modrus-Fiume
 1. A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya,
  Vizet hozott a szájában regruták számára,
  Mosdjatok, regruták, mert porosak vagytok,
  Azt csak a jó Isten tudja, mikor szabadultok.
 2. Mikor megyek abfürolni, fegyver lesz az első,
  Hull a könnye a bundásnak, mint a záporeső.
  Ne sírj, bundás, ne sírj, kitelik az idő,
  Nékem is volt, de már elmúlt a három esztendő!

Fiume: tengerparti kikötő, ma Rijeka
negyvenhatos bakák: a szám a katonaezred száma
baka: gyalogos közkatona
abfürolni: leszerelni a katonaságtól
bundás: újonc

Moson vármegye

Aki dudás akar lenni

Moson
 1. Három a tánc mindhalálig,
  Kivilágos kivirradtik
  Kicsiny nékem ez a ház,
  Berúgom az oldalát.

Nagy-Küküllő vármegye

Elindult Mária

Nagy-Küküllő
 1. – Jó estét, bő kovács,
  adjál nekünk szállást!
  • Szállást néktek nem adhatok,
   mert sok vendégem van.
 2. Volt bő kovácsnak
  egy szép vak leánya,
  elvezette Szűzanyánkat
  barmok jászolához.
 3. Tizenkét órakor
  megszületett Jézus,
  tizenkét szép őrzőangyal
  fonja a koszorút.
 4. Arra járt Szent József,
  befogta szamarát,
  elvezette Szűzanyánkat
  a gazdag kovácshoz.
 5. – Jó reggelt, bő kovács!
  Mért nem adtál szállást,
  mért nem adtál Máriának
  eggy éjjelre szállást?
 6. Ó, ha tudtam volna,
  hogy ő volt Mária,
  aranyból és ezüstből is,
  ágyat adtam volna,
  én pedig a hideg földre
  lefeküdtem volna.*
 7. Süllyedjen el házad,
  barmod és jószágod,
  csak a te szép vak leányod
  legyen holtig boldog.
 • A dallam második fele ismételendő a szöveggel.

Nógrád vármegye

Hej, rozmaring, rozmaring

Nógrád
 1. Hej, rezeda, rezeda,
  Karcsú a lány dereka.
  Ha karcsú is, illeti,
  Barna legény szereti.
 2. Hej, kendermag, kendermag,
  Jaj, de büszke legény vagy.
  Mit ér a büszkeséged,
  Ha nincs szép feleséged!
 3. Hej, szegfűszeg, szegfűszeg,
  A legénynek nem hiszek,
  Mert a legény lánycsaló,
  Akasztófára való.
 4. Hej, kis katlan, kis katlan,
  Benne a sok mosatlan.
  Mosd el, kislány, az edényt,
  Úgy öleld meg a legényt!

Nyitra vármegye

A csitári hegyek alatt

Nyitra
 1. Amott látok az ég alatt egy madarat repülni,
  De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni.
  Repülj, madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet,
  Mondd meg az én galambomnak, ne sirasson engemet.
 2. Arra alá van egy erdő, jaj, de nagyon messze van,
  Kerek erdő közepében két rozmaring bokor van.
  Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
  így hát kedves kisangyalom, tiéd leszek valaha.
https://youtu.be/zVT2Xec8F08

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Megkötöm lovamat

Pest
 1. Lehajtom fejemet
  A babám ölébe.
  Hullajtom könnyeim
  Rózsás kötényébe.

Pozsega vármegye
Pozsega

Pozsony vármegye

Sej, Nagyabonyban

Pozsony

Majland: Milano

Sáros vármegye

Szíves gazda

Sáros
 1. Drága kicsi Jézusunk, mi Megváltónk, mi Urunk,
  Áldj meg, kérünk, bennünket, vígasztald meg lelkünket.
  Zengedezzünk, örvendezzünk, ének szárnyán útrakeljünk,
  Szépen énekeljünk, s vígan útrakeljünk!

Somogy vármegye

Röpülj páva, röpülj

Somogy
 1. Leszállott a páva
  Vármegye házára,
  De nem ám a rabok
  Szabadulására.
 2. Igyatok, ti foglyok,
  Ne szomorkodjatok,
  Kérjétek az Istent,
  Majd megszabadultok.
 3. Hallottad-e hírét
  A Duna vizének,
  Hát annak a híres
  Budai börtönnek?
 4. Hallottam, hallottam,
  Szenvedtem is benne,
  Verje meg az Isten,
  Aki építette.

E régi rabének Ady Endre: Fölszállott a páva c. versének ihletője lett.

Sopron vármegye

Mély a Tiszának a széle

Sopron
 1. Által akar rajta menni,
  Piros rózsát szakajtani.
  Piros rózsa, jajaja, csokrosodjál,
  Barna legény, házasodjál.
 2. Házasodj meg, ha meg akarsz,
  Végy el engem, ha el akarsz.
  Mer’ ha engem, jajaja, elszalajtol,
  Ilyen rózsát nem szakajtol.

Szabolcs vármegye

Felülről fúj

Szabolcs
 1. – Már két este el nem jöttél,
  Talán a verembe estél?
  Nem estem én a verembe,
  Véled estem szerelembe.

Szatmár vármegye

Nem vagyok én

Szatmár
 1. Szép vagyok én csak a szemem fekete, fekete,
  Nem vagyok én az erdőben remete, remete, …
 2. Még azt mondja ez a kislány, vegyem el, vegyem el,
  Meg se kérdi, hogy majd mivel tartom el, tartom el. …
 3. Eltartom hétköznap búzakenyérrel, kenyérrel,
  Vasárnap – ha más nem jut már – veréssel, veréssel. …

Szeben vármegye

Télen nagyon hideg van

Szeben
 1. Esik eső, fúj a szél,
  Hull a fáról a levél,
  Káromkodik a juhász,
  Hogy a nyája széjjelmász.
 2. Erre kakas, erre tyúk,
  Erre van a gyalogút.
  Erre te, arra te,
  Anyád is olyan, mint te.

Szepes vármegye

Cigány, cigány, mért vagy cigány?

Szepes
 1. Eléltem az éltem javát, Sárgarigó, rozmaringom, galambom.
  Elvettem egy cigány leányt, Sárgarigó, rozmaringom, galambom.
  Szól a zene, lakodalom! Valamennyi cigány mind sógorom!
  Cigány, cigány, mért vagy cigány? Sárgarigó, rozmaringom, galambom.

Szerém vármegye

Már megmondtam bús gerlice

Szerém
 1. Azt gondolod, mindig így lesz,
  Hogy szeretőm soha nem lesz.
  Dehogy nem lesz, hisz már van is,
  Náladnál szebb virágszál is.
 2. Azt gondolod, hogy én bánom,
  Hogy tetőled el kell válnom.
  Énelőttem az csak álom,
  Nem magad vagy a világon.
 3. Azt gondolod, hogy szeretlek,
  Ha egy kicsit megölellek,
  Még százszor is megölellek,
  Mégsem igazán szeretlek.

Szilágy vármegye

Széna van az ólba’

Szilágy
 1. Ha nem szeretnélek,
  Fel se keresnélek,
  Azt a hosszú sáros utcát
  Sohase tapodnám érted.
 2. Szeretlek, szeretlek,
  Csak ne mondd senkinek,
  Míg a templom közepében,
  Sej, össze nem esketnek.
 3. Akkor se mondd másnak,
  Csak a jó anyádnak.
  Annak is csak szép csendesen,
  Sej, ne hallja senki sem.

Szolnok-Doboka vármegye

Paradicsom közepibe’

Szolnok-Doboka
 1. Rengő bölcső reátéve,
  Benne fekszik az Úr Jézus.
 2. Az Úr Jézus Isten Fia,
  Jobb kezében aranyalma.
 3. Bal kezében aranyvessző,
  Föl-fölhajtja, megzúdítja.
 4. Zúg az erdő, cseng a mező,
  A madarak fütyeregnek,
 5. Az angyalok énekelnek,
  A magyarok ünnepelnek.
 6. Nem láttam én szebb gyümölcsfát,
  Mint a Jézus keresztfáját:
 7. Piros vérrel virágozik,
  Szentlélekkel gyümölcsözik.

Temes vármegye

Nyilnak, nyilnak a mezei virágok

Temes
 1. Rég lehullott az akácfa virága,
  Régen jártam, kisangyalom, utánad.
  Mit ér nékem, hogy én téged szeretlek,
  Hogyha most már el kell váljunk örökre.

Tolna vármegye

Tiszán innen, Dunán túl

Tolna
 1. Tiszán innen, Dunán túl,
  Túl a Tiszán van egy juhász nyájastul.
  Ott főzik a jó paprikást,
  Meg is eszik kis vellával, fakalánnyal, bográcsbul!
 2. Tiszán innen, Dunán túl,
  Túl a Tiszán kicsi kunyhó nyárfástul.
  Mindig azon jár az eszem,
  Oda vágyik az én szívem párostul.

Torda-Aranyos vármegye

Fehér fuszulykavirág

Torda-Aranyos
 1. Ott sem ülök sokáig
  Csak tizenkét óráig,
  Az a tizenkét óra,
  Ica te, annyi mint egy félóra.
 2. A sarkantyúm taréjja
  Elveszett az éjszaka.
  Gyere, rózsám, keresd meg,
  Ica te, ha megkapod, pengesd meg!
 3. Sarjút eszik az ökröm,
  Ha jól lakik, bekötöm,
  Úgy megyek a babámhoz,
  Ica te, tudom elvár magához!

Torontál vármegye

A gőzösnek hat kereke

Torontál
 1. A gőzösnek vasrostélya, de nem bánom.
  Nyújtsd ki babám karod rajta, de nem bánom!
  Nyújtsd ki babám mind a kettőt rajta,
  Hogy búcsúzzunk el utoljára, csak azt bánom!

Trencsén vármegye

Csipkés a szőlő levele

Trencsén
 1. Csipkés a szőlő levele,
  Most jött a rózsám levele.
  Mit ér nekem a levele,
  Ha ő maga nem jön vele.

Turóc vármegye

A Turócnak lementiben

Turóc
 1. Megérdemli okossága,
  S tapasztalt hazafisága,
  Hogy szálljon reá a kormány,
  Ő legyen első vicispán.
 2. Szívesen lát a házánál
  Minket, s borral untig kínál;
  Éljen hát a mi jó atyánk,
  Ki mindig is kegyes hozzánk.
 3. Választásunk megmutatja,
  Hogy (XY.) hazánkfia
  Vicispán lesz nemsokára,
  Gömör megye közhasznára.

vicispán: alispán

Udvarhely vármegye

Kitrákotty-mese

Udvarhely
 1. Csirkét vettem…
  Csirkém mondja: csip, csip, csip,
 2. Kakast vettem…
  Kakas mondja: bokréta,
 3. Récét vettem…
  Récém mondja: rip hajnal,
 4. Pulykát vettem…
  Pulykám mondja: dandaru,
 5. Ludat vettem…
  Ludam mondja: gigágá,
 6. Disznót vettem…
  Disznóm mondja: röf, röf, röf,
 7. Juhot vettem…
  Juhom mondja: behehe,
 8. Kecskét vettem…
  Kecském mondja: mek, mek, mek,
 9. Csikót vettem…
  Csikóm mondja: nyihaha.
https://youtu.be/GDSqUtD8WTI

Ugocsa vármegye

Szól a figemadár

Ugocsa
 1. Hajnaljon, hajnaljon,
  Csak meg ne virradjon.
  Hogy az én édesem,
  Jó utat haladjon.
 2. Elmegyek, elmegyek,
  Nincsen maradásom.
  Isten véled kedves,
  Gyönyörű virágom.

Ung vármegye

Két krajcárom volt nékem

Ung
 1. Vettem rajta sok búzát,
  Vettem rajta sok búzát,
  Búzát, búzát, sok búzát.
 2. Elvittem a malomba,
  Elvittem a malomba,
  -lomba, -lomba, malomba.
 3. Megőröltem a búzát,
  Megőröltem a búzát,
  Búzát, búzát, a búzát.
 4. Hazavittem a lisztet,
  Hazavittem a lisztet,
  Lisztet, lisztet, a lisztet.
 5. Süttem vele perecet,
  Süttem vele perecet,
  -recet, -recet, perecet.
 6. Megették a gyerekek,
  Megették a gyerekek,
  -rekek, -rekek, gyerekek.
 7. Az öreg is kívánja,
  Az öreg is kívánja,
  -vánja, -vánja, kívánja.
 8. Az öregnek nem jutott,
  Az öregnek nem jutott,
  Jutott, jutott, nem jutott.
 9. Az öregnek nem jutott,
  Az öregnek nem jutott,
  Jutott, jutott, nem jutott.

Varasd vármegye

Este későn ragyognak a csillagok

Varasd
 1. Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy.
  Barna legény, ilyen későn hová mégy?
  Elmegyek én hű szeretőt keresni,
  Ily csalfával nem érdemes beszélni.
 2. Ne menjél Te hű szeretőt keresni.
  Majd én foglak Téged holtig szeretni.
  Mit ér nékem a holtig tartó szerelem,
  Ha a Tied nem lehetek sohasem.

Vas vármegye

Duna parton

Vas

őrlnek: őrölnek

Verőce vármegye

Ágas-bogas sűrű tölgyfa

Verőce
 1. Most értünk be a faluba,
  Állj ki rózsám kiskapudba.
  Gyújtsd meg a gyertyavilágot
  Még az éjjel veled hálok.
 2. Virágozik már a tölgyfa,
  Nem láttalak rózsám még ma.
  Nem is volt még ma víg napom,
  Homályba borult csillagom.
 3. Gyújtsd meg a gyertyavilágot
  Még az éjjel veled hálok.
  A te neved piros rózsa
  Bús szívem vígasztalója.

Veszprém vármegye

Huszárgyerek, huszárgyerek

Veszprém
 1. Falu végén, falu végén szépen muzsikálnak
  Odahívnak engemet is magyar katonának.
  Be is állok a verbunkba, ha már verbuválnak,
  Elmegyek a pajtásimmal vitéz regrutának.
 2. Szép a huszár, szép a huszár, felül a lovára,
  Aranymente a hátára, kard az oldalára
  Virágcsokor a csákóján, úgy megy a csatába:
  Ne sírj rózsám, megtérek még a szabad hazába.

Zágráb vármegye

A zágrábi kaszárnya

Zágráb
 1. A zágrábi temető, Eszti-baka sírja benne legelső,
  A zágrábi temető, Eszti-baka sírja benne legelső.
  Őrzi aztat tizenhat kislány, szűk szoknyája jaj de fessen jár.
  Köztük van az én babám, három arany gyűrű ragyog az ujján.

Zala vármegye

Csillagok, csillagok

Zala
 1. Istenem, Istenem, édes jó Istenem,
  Mikor lesz énnékem szép szabad életem?
  Akkor lesz énnékem szép szabad életem,
  Mikor a babámat kedvemre ölelem.

Zemplén vármegye

Bécs várában sír a német

Zemplén
 1. Bécs várában sír a német, jaj!
  Bécs várában vígan lenni baj!
  Mer a Lajta, Lajta Lajtán évek óta
  Áthallik a Kossuth-nóta.
 2. Zöld asztalon ég a gyertya, haj!
  Barna kislány koppantgatja, jaj!
  Hol eloltja, oltogatja, hol meggyújtja,
  Csak a szívem szomorítja.

Ütemenkénti belépéssel háromszólamú kánonban is énekelhető.

Zólyom vármegye

Csütörtökön virradóra

Zólyom
 1. Elvitte a víz a szappant,
  Utánaküldték a kappant.
  Míg a kappan mászott a szappan elázott
  A folyóba.