Skip to content Skip to footer

Titkos ügynöki jelentés

Titkos jelentés Bécsbe, Bánk bánról (1822)

„Nemcsak a dráma tartalma, hanem egyes részletei is alkalmasak arra, hogy a magyarok gyűlöletét a német fejedelmek s általában a németek ellen lángra lobbantsa, fejlessze, táplálja. Nyilvánvaló, hogy az ilyen írók vakmerő törekvéseikben mindjobban megerősödnek, ha szigorú és megfelelő cenzurával nem vetnek gátat azoknak. A magyar cenzura Budán ezt nem teszi meg.”

A Polizei- und Zensur-Hofstelle felterjesztése 1822 október 23-ról. – Lábán Ferdinánd: Titkos jelentések Bécsből a száz év előtti magyarságról, Századok, 1922, 319. l.

Forrás: Katona-emlékek. – [s. l.] : [s.n.], [1930?]. – 317-343. p.
Különlenyomat a Napkelet c. folyóirat 1930-as számából.
Lásd a katalógusban >>

Megszakítás