Webáruház adatkezelési tájékoztató – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Webáruház adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a személyes adatok kezeléséről

a Katona József Könyvtár webáruházának igénybe vétele során

AZ ADATKEZELŐ ÉS A HONLAP AZONOSÍTÁSA

A jelen tájékoztató és az általa fenntartott webáruház tartalmáért a Katona József Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő) felelős.

Székhely: Kecskemét

Képviselő: Bujdosóné dr. Dani Erzsébet igazgató

A képviselő elérhetősége: bujdosone.dani.erzsebet@kjmk.hu, 76/500-555

Adószám: 15336158-2-03

E-mail: kjmk@kjmk.hu

Telefonszám: 76/500-550

Az adatvédelmi felelős elérhetősége:

E-mail: lukacs.maria@kjmk.hu

Telefonszám: 76/500-552

A webáruház elérhetősége a http://www.kjmk.hu/webaruhaz internetcímen elérhető webhely a hozzá tartozó aloldalakkal.

Az adatkezelési tájékoztató 2024. április 5-től visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a könyvtár kölcsönzési pontján, illetve a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a Katona József Könyvtár, mint Adatkezelő vezetőjének hatáskörébe tartozik.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről a nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybevétele során című dokumentumának kiegészítése a webáruház, mint új adatkezeléssel járó szolgáltatás működtetése érdekében. A nevezett alapdokumentum elérhetősége: https://www.kjmk.hu/adatkezeles/

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a webáruház működésének, biztosítása, pontosan az abban megrendelt termékek / szolgáltatások megrendelőhöz való eljuttatása és azok díjainak online fizetési megoldással való kiegyenlítése. A webáruházban a könyvtár saját kiadványai (folyóirat, képeslap, CD, könyvtári játék, kötészeti termék) mellett bizományos értékesítésre átvett új könyvek és az állományból törölt használt könyvek vásárolhatók meg.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, melyet a webáruház használója a szolgáltatás igénybe vételével, illetve a megrendelés során a https://www.kjmk.hu/penztar/ weboldalon önkéntesen megadott adatainak elküldésével, a Megrendelés elküldése gombra való kattintással fejez ki.

Jelen adatkezelési tájékoztató megismerését követően, az itt meghatározott célból és alábbi adatok tekintetében kerül sor a hozzájárulás megadására:

Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási / szállítási cím

A kezelt adatokat az adatkezelő a következő készlet-ellenőrzésig, maximum 1 évig tárolja. A Szolgáltatás során nem történik profilalkotás és automatizált döntéshozatal.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Az online fizetési megoldás során adattovábbításra kerül sor az alábbi tartalommal:

A Katona József Könyvtár (6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.) adatkezelő által a https://kjmk.hu/webaruhaz felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok, vásárolt termékek adatai.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

SimplePay Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez Adatkezelési tájékoztató:

https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2024/02/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20240215.pdf

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

A szolgáltatás használója jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

JOGORVOSLAT

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez lehet fordulni. Elérhetősége:

név: Lukács Mária

cím: Kecskemét, Piaristák tere 8.

telefonszám: 76/500-552

e-mail cím: lukacs.maria@kjmk.hu

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon: +36-1-391-1400;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: www.naih.hu