Kodály gyermekkari művei – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Kodály gyermekkari művei

„A gyermekkarok gondolata – meséli Kodály – …talán onnan származik, hogy én is ilyen gyermekének között nőttem föl falun. Itt Budapesten a gyermekek ettől meg vannak fosztva. A nagyváros kövei között a gyermek nem énekel, sőt még egy énekhangot sem tud kiadni, holott falun régi énekkultúra van.”

Mintegy 1925-ig – mondja más alkalommal – én is a szakzenészek rendes életét éltem, azaz semmit sem törődtem az iskolával, abban a hiszemben, hogy ott minden rendben van, tesznek, amit tehetnek, s akinek nincs hallása az a zene számára úgyis elveszett. Ebből az illúzióból egy véletlen eset rázott föl. Egy szép tavaszi nap a budai hegyekben egy kiránduló leánycsapatra akadtam. Daloltak s én megálltam egy félórára és a bokrok mögül hallgattam őket. Attól amit daloltak, egyre jobban elszörnyedtem, csak annyit mondok, hogy a műsoruk koronája – Schneider Fáni volt. Megtudtam, hogy egy pesti tanítóképző növendékei s hirtelen megláttam, hogy a jövő nemzedék nevelői és anyái az analfabétaságnál is rosszabb, teljes zenei züllöttségben nőnek fel. Ma hálásan gondolok Schneider Fánira, mert az kényszerített, hogy gondolkodjam, mit kellene itt tenni.”

„…azokat a dalokat írtam gyermekkarra, amelyeket falun is csak gyermekek szoktak előadni. Van ugyanis egy egészen külön gyermektradíció.”

Villő (1925)

Túrót eszik a cigány >> (1925)  ♫♫ Meghallgatás ♫♫

Gergelyjárás (1926)

Lengyel László (1927)

Jelenti magát Jézus (1927)

Juhásznóta (1928)

A süket sógor (1928)

Cigánysirató (1928)

Isten kovácsa (1928)

Gólyanóta (1929)

Pünkösdölő (1929)

Táncnóta (1929)

Új esztendőt köszöntő (1929)  ♫♫ Meghallgatás ♫♫

Nagyszalontai köszöntő (1931)

Vízkereszt (1933)

Nyulacska (1934)

Horatii Carmen II. 10 (1934)

Harmatozzatok (1935)

Angyalok és pásztorok (1935)

Hét könnyű gyermekkar és hat kánon (1936)

1. Éva, szívem, Éva

2. Falu végén

3. Héja

4. Versengés

5. Ciróka

6. Jó gazdasszony

7. Zöld erdőben

Külön is Hat tréfás kánon címmel:

1. Lencse, borsó, kása

2. Madarak voltunk

3. A leányka szótalan

4. Új kőkút

5. Kerek ez a tó

6. Mikor mentem

A 150. genfi zsoltár (1936)

Harangszó (1937)

Angyalkert (1937)

1. Kecskejáték

2. Tyúkozás

3. Gyertyajáték

4. Bent a bárány, kint a farkas

5. Vásárosdi

Hajnövesztő (1937)

Katalinka (1937)

Zöld erdőben (1937)

A csikó (1937)

Ének Szent István királyhoz (1938)

Egyetem-begyetem (1938)

Cu föl lovam (1938)

Csalfa sugár (1938)

Esti dal (1938)

János köszöntő (1939)  ♫♫ Meghallgatás ♫♫

Boldogasszony köszöntője (1939)

Szent Mihály (1939, Szedő Dénes)

Szent Ágnes ünnepére (1945)

A szabadság himnusza (1948, Jankovich Ferenc ford.)

Jelige (1948, Jankovich Ferenc)

Békedal (1952, Weöres Sándor)

Ürgeöntés (1954, Gazdag Erzsi)

Forrás: Kodály Zoltán élete és munkássága / Eősze László. – Budapest : Zeneműkiadó, 1956. – p.79 – 80. Lásd a katalógusban >>

Ajánlott irodalom:

Válogatás Kodály kórusműveiből : Elemzések / Mohayné Katanics Mária. – Bp. : Tankönyvkiadó, 1986. 215. p.  Lásd a katalógusban >>

Kodály énekkari művei (II/1. rész) / Frank Oszkár
In: Parlando : zenepedagógiai folyóirat, 2007. (49. évf.) 6. sz. 40-47. old. Tovább a teljes cikkhez >>

Kodály énekkari művei (II/2. rész) : A daltémák feldolgozásmódja / Frank Oszkár
In: Parlando : zenepedagógiai folyóirat, 2008. (50. évf.) 1. sz. p. 25-33. Tovább a teljes cikkhez >>