Kodály Zoltán összes zeneműve – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Kodály Zoltán összes zeneműve

A 114. genfi zsoltár (1951), (vegyeskar-orgona)

A 150. genfi zsoltár (gyermekkar)

A 150. genfi zsoltár (1936) (női kar)

Adagio (1905) (hegedű-zongora)

Adagio (átirat: KZ) (1905) (mélyhegedű-zongora)

Adagio (átirat: KZ) (1910) (gordonka-zongora)

Adagio (átirat: Frid Géza) (zenekar)

Adagio (átirat: Kresz Géza) (hegedű-kamarazenekar)

Admonicionis Diacodi (szólóének hangszerkísérettel)

Adagio (átirat: Pór Ernő) (1929) (szalonzenekar)

Adoration (1948) (vegyeskar)

Adventi ének (szólóének hangszerkísérettel)

Adventi ének (1943) (vegyeskar)

Akik mindig elkésnek (1934, Ady Endre) (vegyeskar)

Angyalkert (gyermekkar)

Angyalok és pásztorok (gyermekkar)

Árva madár (1953) (vegyeskar)

Assumpta est (1902, baritonszóló – vegyeskar – zenekar)

Ave Maria (szólóének hangszerkísérettel)

Ave Maria (1897 előtt, ének, vonószenekar)

Ave Maria (1935) (női kar)

Ave Mária (1900 előtt), (vegyeskar-orgona)

Az 50. genfi zsoltár (1948) (vegyeskar)

Bach esz moll preludiuma és fugája (kamaramű)

Bach Három korálelőjátéka (1924), (gordonka-zongora) (kamaramű)

Bach Kromatikus fantáziája (1950, brácsa)

Balassi Bálint elfelejtett éneke (1942, Gazdag Erzsi) (vegyeskar)

Balettzene (1925)

Balettzene (1925, erdetileg a Háry Jánoshoz)

Békedal (1952) (Weöres Sándor) (férfikar)

Békedal (1952), (Weöres Sándor) (női kar)

Békességóhajtás (1953, Virág Benedek) (vegyeskar)

Bordal (1913-1917) (Kölcsey Ferenc) (férfikar) (Ld. Két férfikar)

Budavári Te Deum (1936, szólókvartett – vegyeskar – zenekar – orgona) 

Canticum nuptiale (1928) (férfikar)

Capriccio (1915, szóló gordonka)

Cigánysirató (gyermekkar)

Cohors generosa (1943) (vegyeskar)

Concerto (1939) (zenekar)

Czinka Panna (1946-48, daljáték Balázs Béla szövegére)

Csatadal (1943, Petőfi Sándor) (vegyeskar)

Csendes mise (1942, orgona)

A csikó (1937) (férfikar)

A csikó (1937) (női kar)

Duó (1914) (kamaramű)

Élet vagy halál (1947), (Petőfi Sándor) (férfikar)

Első áldozás (szólóének hangszerkísérettel)

Első áldozás (1942, Szedő Dénes) (vegyeskar)

Ének Szent István királyhoz (1938) (férfikar)

Ének Szent István királyhoz (1938) (női kar)

Ének Szent István királyhoz (1938) (vegyeskar)

Ének Szent István királyhoz (1938), (egyszólam-orgona)

Énekszó (szólóének hangszerkísérettel)

Epigrammák (szólóének hangszerkísérettel)

Epigrammák (kamaramű)

Este (1904, Gyulai Pál) (vegyeskar)

Esti dal (1938) (vegyeskar)

Felszállott a páva (1937), (Ady Endre) (férfikar)

Felszállott a páva (1938-39) (zenekar)

Galántai táncok (1933, zongora)

Galántai táncok (1933) (zenekar)

Gergelyjárás (gyermekkar)

Goethe-kánon (1959) (kánon)

Gólyanóta (gyermekkar)

Gömöri dal (1943) (vegyeskar)

Gyermektáncok (1945, zongora)

Hajnövesztő (gyermekkar)

Harangszó (gyermekkar)

Harmatozzatok (gyermekkar)

Harmatozzatok (1935) (női kar)

Három ének (szólóének hangszerkísérettel)

Háromszólamú kánon (1944) (kánon)

Háry János (1925-27, daljáték Paulini Béla szövegére, Harsányi Zsolt verseire)

Háry János szvit (1927, zongora)

Háry János szvit (1927) (zenekar)

Háry János szvit (1927), (hegedű-zongora) (kamaramű)

Hat tréfás kánon (1936)

Hegyi éjszakák (1923) (női kar)

Hejh, Büngözsdi Bandi (1947) (Petőfi Sándor) (férfikar)

Hét könnyű gyermekkar és hat kánon (gyermekkar)

Hét zongoradarab Op. 11. (1910-1918)

Himfy dal (szólóének hangszerkísérettel)

Hívogató tábortűzhöz (1930, klarinét)

Honvéd díszinduló  (1948) (zenekar)

Horatii Carmen II. 10 (gyermekkar)

Horatius: Justum et tenacem (1935) (férfikar)

Huszt (1936), (Kölcsey Ferenc) (férfikar)

I. vonósnégyes (1908-1909) (kamaramű)

II. vonósnégyes (1916-1918) (kamaramű)

Isten csodája (1944), (Petőfi Sándor) (férfikar)

Isten kovácsa (gyermekkar)

Jelenti magát Jézus (gyermekkar)

Jelige (1948) (Jankovich Ferenc két szövege) (férfikar)

Jelige (1948, Jankovich Ferenc) (vegyeskar)

Jézus és a gyermekek (1947), (gyermekhang-orgona)

Jézus és a kufárok (1934) (vegyeskar)

Juhásznóta (gyermekkar)

Kádár István (szólóének hangszerkísérettel)

Kádár Kata (1943, kísérőzene a Kádár Kata c. filmhez, mezzoszoprán szóló – kis zenekar)

Kállai kettős (szólóének hangszerkísérettel)

Kállai kettős (1950, vegyeskar – népi zenekar)

Karácsonyi pásztortánc (1935), (gyermekkar-furulya)

Karádi nóták (1934) (férfikar)

Katalinka (gyermekkar)

Katonadal (1934), (férfikar-trombita-dob)

Két ének (szólóének hangszerkísérettel)

Két ének (Op. 5.), (1912, mély férfihang-zongora, vagy zenekar)

Két férfikar (1913-17), (Bordal, Mulató gajd) (férfikar)

Két zoborvidéki népdal (1908) (női kar)

Kisérőzene (az Eötvös kollégium diákjainak  „Notre Dame-i toronyőr” című kabaréjához), (1902) (zenekar)

Kisérőzene (az Eötvös kollégium diákjainak „Cid” paródiájához), (1903) (zenekar)

Kit kéne elvenni? (1934) (férfikar)

Kuruc mese (1935, táncjáték Harsányi Zsolt cselekményére, a Marosszéki Táncok és a Galántai táncok zenéjére)

Laudes organi (1965-1966) (vegyeskar-orgona)

Lengyel László (gyermekkar)

Liszt Ferenchez (1936, Vörösmarty Mihály) (vegyeskar)

A magyar nemzet (1947, Petőfi Sándor) (vegyeskar)

Magyar Népdalok (szólóének hangszerkísérettel)

Magyar népzene I – X. (szólóének hangszerkísérettel)

Magyar rondó (1917) (kamaramű)

A magyarokhoz (1936) (kánon)

Marosszéki táncok (1927, zongora)

Marosszéki táncok (1930) (zenekar)

Mátrai képek (1931) (vegyeskar)

Meditation sur un motif de Claude Debussy (1907, zongora)

Megkésett melódiák (szólóének hangszerkísérettel)

Minuetto serio (1953) (zenekar)

Mise (1897 előtt), (vegyeskar-orgona)

Missa brevis (1944), (vegyeskar-orgona vagy zenekar)

Missa brevis (1944, vegyeskar – orgona, vagy zenekar)

Molnár Anna (1936) (vegyeskar)

Nagyszalontai köszöntő (gyermekkar)

Nagyszalontai köszöntő (1931) (vegyeskar)

Négy dal (szólóének hangszerkísérettel)

Négy olasz madrigál (1932) (női kar)

Norvég leányok (1940, Weöres Sándor) (vegyeskar)

Nyári este (1906) (zenekar)

Nyitány (1897) (zenekar)

Nyolc kis duett (szólóének hangszerkísérettel)

Nyulacska (gyermekkar)

Orgonapreludium (1931)

Öregek (1933, Weöres Sándor) (vegyeskar)

Öt dal (szólóének hangszerkísérettel)

Öt Tantum ergo (1928), (gyermekkar-orgona)

Pacsirtaszó (1917, Móricz Zsigmond Pacsirtaszó című színművéhez)

Pange lingua (1929), (vegyeskar-orgona)

Psalmus Hungaricus, Op. 13. (1923) (Kecskeméti Végh Mihály, tenor szóló – vegyeskar – gyermekkar – zenekar -orgona)

Pünkösdölő (gyermekkar)

Rab hazának fia (1944), (Petőfi Sándor) (férfikar)

Régi magyar katonadalok (1917) (zenekar)

Semmit ne bánkódjál (1939) (Szkhárosi Horváth András) (férfikar)

Semmit ne bánkódjál (1939) (női kar)

Sirató ének (1947, Bodrogh Pál) (vegyeskar)

A süket sógor (gyermekkar)

A szabadság himnusza (1948) (La Marseillaise – Jankovich Ferenc ford.) (férfikar)

A szabadság himnusza (1948) (La Marseillaise, Jankovich Ferenc ford.) (női kar)

A szabadság himnusza (1948) (La Marseillaise – Jankovich Ferenc ford,) (vegyeskar)

Székely fonó (1924-32, daljáték népi szövegekre)

Székely keserves (1934) (vegyeskar)

A székelyekhez (1943, Petőfi Sándor) (vegyeskar)

Szent Ágnes ünnepére (1945) (férfikar)

Szent Ágnes ünnepére (1945) (női kar)

Szép könyörgés (1943) (Balassi Bálint) (vegyeskar)

Szerenád (1919-1920), (két hegedű-mélyhegedű) (kamaramű)

Szeretném itthagyni a fényes világot (szólóének hangszerkísérettel)

Színházi nyitány (1927) (zenekar)

Szolmizáló kánon (1942) (kánon)

Szonáta (1909) (kamaramű)

Szonáta Op. 8. (1915, szóló gordonka)

Táncnóta (gyermekkar)

Tréfás zene (1904, énekkar – zenekar)

Trió (1900 előtt) (kamaramű)

Túrót eszik a cigány (gyermekkar)

Új esztendőt köszöntő (gyermekkar)

Ürgeöntés (1954), (Gazdag Erzsi) (női kar)

Valsette (1909, zongora)

Valsette (átirat), (1909) (kamaramű)

Vejnemöjnen muzsikál (1944), (egynemű kar-orgona vagy zongora)

Vértanúk sírjánál (1945) (zenekar)

Villő (gyermekkar)

Vízkereszt (gyermekkar)

Vonósnégyes (1900 előtt) (kamaramű)

Zongoramuzsika Op.3. (1909)

Zöld erdőben (gyermekkar)

Zrínyi szózata (1954) (vegyeskar)

What's your reaction?