Magyar Népzene Tára – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Magyar Népzene Tára

A harmincas években megújult a néprajz iránti érdeklődés, tető alá lehetett hozni két kiadásban is olyan nagyszabású művet, mint a Magyarság Néprajza. Az Akadémia Gombocz Zoltán szorgalmazására érintkezésbe lépett velünk, az újabb gyűjtések kiadás ügyében. 1933-ban elhatározta az anyag kiadását. Az előmunkálatok céljaira egy termet és megfelelő felszerelést biztosított, s vállalta a felmerülő költségeket. Bartók Béla 1934. szeptembertől a Tudományos Akadémia kérésére felmentést nyert a Zenei Főiskolai tanítás alól és hivatalos elfoglaltsága gyanánt heti három délután a gyűjtemény előkészítő rendezésével és a fonogrammok revíziójával foglalkozott. Ez alatt e sorok írója [Kodály Zoltán] a közgyűjteményekben található régi népdalkéziratok másoltatását és az eredetiekkel való összevetését végezte. Bartók kezdeményezésére az Akadémia gramofon lemezeket is készíttetett, amit azután a rádió folytatott. Bartók még átkutatta és rendezte a lengyel és ukrán anyagot, magyar vonatkozásaikat keresve, miután már előbb röviden áttekintette a szomszéd népekkel való kapcsolatokat. Távozása után 1940. októbertől e sorok írója folytatta a munkát, 1942. júniusában történt nyugdíjazásáig hivatalos megbízásból, azontúl önként. 1943. októberben kényszerű szünet állott be a légitámadások miatt, az anyagot el kellett csomagolni és biztonságba helyezni. Az anyag szerencsésen meg is menekült, de a súlyosan sérült akadémiai épület helyreállítása elhúzódott, s a munka érdemleges folytatására csak 1949. őszén kerülhetett sor, egy ideiglenes kis szobát pedig csak 1950 januártól tudott az Akadémia rendelkezésre bocsátani. Mivel az Akadémia 1945-től kiadványok céljaira semmiféle anyagi eszközzel nem rendelkezett, 1946 őszétől a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium majd folytatólag a Népművelési minisztérium gondoskodott a kótarajzolás megkezdéséről és eleinte egy, majd több munkatárs díjazásáról, valamint a papír és a nyomtatás költségeiről.

Kodály Zoltán: Előszó. Budapest, 1951. október

Forrás: A magyar népzene tára : Corpus musicae popularis Hungaricae = Corpus musicae popularis Hungaricae / a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerk. Bartók Béla és Kodály Zoltán. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951- Lásd a katalógusban >>

Magyar Népzene Tára

A Magyar Népzene Tára a Magyar Néprajzi Lexikonban (MEK) >>
 

A Magyar Népzene Tára XII. kötetének adatbázisa>>

A magyar népzene rendszerezésének elképzelései a XX. században >>

What's your reaction?