Kodály utazásai külföldön – Katona József Könyvtár
Ugrás a tartalomra

Kodály utazásai külföldön

1906 decemberétől 1907 júliusáig szerény ösztöndíjjal Berlinben, majd Párizsban tanul, Balázs Bélával együtt. Előbb a német főváros gazdag, Budapest kínálatát messze meghaladó zenei életébe veti bele magát. Külföldi népdalkiadványokat tanulmányoz az egyetem jól felszerelt könyvtárában; a hírneves zeneművészeti főiskolán a zeneelmélet tanításának szabadabb elvű módszereivel ismerkedik. De azért nem esik nehezére megválni Berlintől. A francia főváros, mely sok évszázadon át vonzotta a magyar szellemi életet, Kodálynak sem okozott csalódást. Alaposan tanulmányozza Debussyt, kiről korábban csupán szórványos ismeretei lehettek. A francia mester hatása maradandó élménye lesz: zeneszerző-kortársai közül voltaképp ő az egyetlen, akitől Kodály alkotói műhelye ösztönzést kap.

Forrás: Kodály Zoltán / Breuer János. – Budapest : Mágus Kiadó , 1999. – 17 p. – (A világ legnagyobb zeneszerzői sorozat) – Lásd a katalógusban >>

1946. szeptember 27-én Kodály 9 év megszakítás után először, s újra feleségével együtt, hosszabb külföldi hangversenykörútra indul.

Október 3-5. Első állomás London, ahol Concertóját, valamint a Jézus és a kufárokat és a Missa Brevis orgonás változatát vezényli a BBC zenekara, illetve kórusa élén a londoni rádióban s a „Népek Palotájá”-ban.     

Október 4. Zürichben a Városi Színház karnagya,Victor Reinshagen bemutatja a Székely fonót. A mű- a Kékszakállú herceg várával egy műsorban megy.

Október 9. Volt tanítványa, Seiber Mátyás készít vele interjút a londoni rádióban. Kodály az angol zenekarok lapról olvasási készségét dicséri, majd utána Kabos Ilona a Gyermektáncok néhány darabját adja elő.

Október 19. Kodályék Liverpoolban hajóra szállnak.

Október 28. A Franconia fedélzetén New Yorkba érkeznek. Megerőltető hangversenykörút kezdődik, melyen sorozatban vezényli a Pávát, a két táncrondót és a – leggyakrabban s a legnagyobb sikerrel – a Háry szvitet.

November elején lát napvilágot a New York Times vasárnapi számában Olin Downes nagy Kodály-cikke, mely hozzájárul az egyébként eléggé rögtönzésszerűen, utolsó pillanatban szervezett hangversenyek eredményes lebonyolításához.

New York után Pittsburgh az első állomás, ahol Reiner Frigyes tanítja be a zenekart.

November 22. Philadelphiában koncertezik

November 29. Kodály egy New York-i rádióállomás hangversenyén vezényli a Nyári estét és a Háry szvitet.

December 1. New Yorkban az Amerikai Zeneszerzők Szövetségében tart előadást A komolyzene népszerűsítése címmel.

December 4. A hangversenykörút Dallasban folytatódik. Itt Doráti Antal van segítségükre.

December 12-13. Detroitban a Fölszállott a pávát vezényli.

December 16. Születésnapi bankett Cleveland-ben. Szervezői Széll György karmester és Takácsné Jaloveczky Vilma énekesnő, Kodály unakohúga. Reményi József amerikai magyar költő ódát írt a mester tiszteletére.

December 19-20. Kodály chicagóban vezényel két hangversenyt. A karácsonyt és a szilvesztert ismét Clevelandben tölti, majd a Missa brevis és a Galántai táncok előadásával búcsúzik.

1947. január 10-től Kodályék ismét New Yorkban vannak. Bartókné Pásztory Ditta és fia Péter, valamint Balogh Ernő, Földes Andor, Herz Ottó, Ormándy Jenő, Sándor György, Serly Tibor társaságában pihenik ki a nyolc várost érintő előadói körút fáradalmait.

Január 21-én Pittsburghben, 26-án Washingtonban vezényel. Ez utóbbi hangverseny az orgonás Missa brevis nagyszerű előadásával különösen emlékezetes maradt számára.

Búcsúztatására Földes Andor Kodály –estet szervez a New York-i Modern Művészetek Múzeumában.

Február 5. Hajóra szállnak, a Queen Elizabeth a rettenetes hóvihar ellenére öt nap alatt teszi meg az utat Angliába.

Február 10-től Kodályék Londonban tartózkodnak. A zeneszerző a Missa brevis rádiófelvételét vezényli Dr. Ernst Roth-al kiadójának, a Boosey and Hawkes cégnek az igazgatójával tárgyal, régi barátokkal, tanítványokkal találkozik. – Közben otthon a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztkeresztjével tüntetik ki.

Március 6-31 Kodály és felesége Párizsban. Több hangversenyt, sőt 19-én „Kodály Fesztivál”-t rendeznek tiszteletére. Két ízben maga vezényli műveit.

Április 1-jén Zürichbe utaznak. Pár nap múlva Ansermet meghívására Genfbe, majd Luganóba mennek. Kodály mindkét helyen vezényel, és a rádióban nyilatkozik- ott francia, itt olasz nyelven.

Május 8-án vonaton érkeznek haza Budapestre.

Május 16-án Moszkvába repülnek. Kodályt és feleségét egy régi, kedves tanítvány, a szovjetunióbeli emigrációból nemrég hazatért Szabó Ferenc is elkíséri.

A műveiből rendezett hangversenyen a Concerto, a Háry szvit, a Galántai táncok és a Páva változatokat vezényli. Felkeresi a moszkvai Konzervatóriumot és a Központi Zeneiskolát.

Május 31-én Leningrádba utaznak. Hangversenyének akkora sikere van, hogy a Háry szvit utolsó két tételét meg kell ismételni.

Az Ermitázsban és Tolsztoj lakóházában tett látogatás maradandó emlékével térnek vissza június 4-én Moszkvába.

Június 6-án érkeznek ismét haza Magyarországra.

Június 18-án ismét útnak indul, ezúttal hivatalos meghívásra.

Június 23-28 között Magyarországot képviseli Londonban a Zeneszerzők és Szövegírók Szövetkezeteinek 14. nemzetközi kongresszusán.

Július 5-én Bécsen át hazaérkezik.

1948. március 31.  A stockholmi Filharmóniai Társaság meghívására Kodály, feleségével együtt Svédországba utazik.

Április 4-7 Két hangversenyen vezényli a Concertót és a Pávát.
Április 8. A Missa brevist vezényli este egy templomi koncerten.
Másnap Malmőben próbál.

Április 10. és 20. közt Dániában pihennek Telmányi Emil és Egisto Tango társaságában, majd Prágán át hazautaznak.

Május 8. Kodály az UNESCO meghívására Párizsba utazik, hogy részt vegyen egy szakbizottság munkájában, mely a művészeteknek a közművelődésben betöltött szerepét vizsgálja.

Június 15. Bécsben vezényli a Concertót.

Augusztus 24. Kodály útnak indul Angliába, majd október 5-én érkezik vissza Budapestre.

November közepén ismét Angliába utazik feleségével. Liverpoolban, Londonban és Glasgow-ban vezényli műveit és február 28-án ismét hazaérkezik Magyarországra.

1960. április 29-én Kodály Angliába utazik, ahol az oxfordi egyetem díszdoktorává avatja. Több koncerten is részt vesz, hol mint karmester, hol mint hallgatóság.
Szeptemberben ismét hazatér.

1961. augusztusában feleségével együtt elutazik Luzernbe ahol Fricsay Ferenc vezényletével bemutatják a Szimfóniát.
Szeptember 16-án Luganoból Bécsen át érkeznek haza.

November 24-én Kodály feleségével Brüsszelbe utazik. Itt az anyakirálynő felkérésére részt vesz a Nemzetközi Zeneszerző Verseny zsűrijében, majd december 5-én hazatérnak.

1962. áprilisának végén Kodály Olaszországba utazik feleségével.

Június 20. és 28. között Kodály részt vesz Rómában, az elnökség dísztagjaként, az írók és Zeneszerzők Szövetségeinek Nemzetközi Kongresszusán.

Július második felében Kodály elnököl a Nemzetközi Népzenei Tanács konferenciáján,a csehországi Gottwaldovban.

Augusztusban Salzburgban jár , az Ünnepi Játékokon meghallgatja a Psalmus Hungaricus Paul Klecki vezényelte előadást.

1963. április elején Bécsben a Zenebarátok Társaságának felkérésére Kodály részt vesz egy zenei verseny zsűrijében.

December 3. Kodály feleségével együtt Moszkvába utazik. Pár napos leningrádi kirándulás után bekapcsolódik a moszkvai Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko Színház Háry próbáiba.

1964. Október  20-án Kodály a Német Demokratikus Köztársaságba utazik. Most a berlini Humboldt Egyetem meghívásának tesz eleget: Dr. Siegfrid Behrsing, a bölcsészeti kar prodékánja 29-én nyújtja át az oklevelet díszdoktorrá választásáról.

November elején rövid látogatást tesz a Német Szövetségi Köztársaságban. Kölnben és Stuttgartban részt vesz művei előadásában.
November 14-én érkezik haza.

1965. június 14. Kodály feleségével együtt elutazik Angliába. Három hetet töltenek kint.
A hó végén részt vesz a Kodály Kórus hangfelvételén Londonban.

1965. július 7. és 18. között Amerikai útjukon Kodály meglátogatja Toscanini fiát, Waltert.
Marlboróban Pablo Casalsnál, Philadelphiában Ormándy Jenőnél tesz látogatást.

1965. július 19. és 31. között Kodályék a hanoveri Dartmouth Kollégium vendégei.

Augusztusban Kodály a Ford Alapítvány vendégeként az amerikai egyetemek zeneoktatási rendszerét tanulmányozza.

Szeptember 22. Párizst útba ejtve hazaérkeznek Budapestre.

1966. áprilisában Párizsba utazik az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetségének meghívására. Beszédet mond francia nyelven a Szövetség huszadik kongresszusának ülésén.

Július 4. Kodály feleségével Kanadába utazik. Toronto egyeteme díszdoktorává avatja. Előadói körutat tesz az Egyesült Államokban.

Szeptember 7. és 17. között New Yorkban időzik. Jelen van az új Metropolitan Opera megnyitásán.

Szeptember 17-22 között Washingtonban az amerikai kormány mellett működő Művészeti Tanáccsal tárgyal. A Tanács ötvenezer dollárt szavazott meg tíz amerikai énektanárnak egyéves magyarországi képzésre.

Szeptember 29. Újra Budapesten.
 

Forrás:
Kodály Zoltán életének krónikája / Eősze László. – 2.jav.,bőv.kiad. – Budapest : EMB , 2007. – 311 p.  – Lásd a katalógusban >>

What's your reaction?